Groenvoorziening

    Geactualiseerd op 22 november 2013

1. Rietkragen worden niet goed bijgehouden. Vissen of recreëren met kleine kinderen aan een slootje kan niet meer. Dit wordt zowel als jammer als lelijk ervaren.

Toelichting door de gemeente: Rietkragen hebben een functie voor flora en fauna en zijn een leefomgeving voor tal van dieren, vogels en insecten. Rietkragen worden één keer per jaar gemaaid en dit gebeurt voor 1 november. Dit is een verplichting vanuit het Hoogheemraadschap i.v.m. doorstroming watergangen. Buiten dat zijn er op diverse plaatsen visplekken en steigers gemaakt om te vissen.

                                          **********************

2. Aan de wandelroutes naar het centrum van Leidschenveen staan erg weinig bankjes waar ouderen even op adem kunnen komen. Dat is gedaan om hangjongeren te weren, maar neemt niet weg dat dit door de ouderen als een gemis ervaren wordt.

Reactie van de gemeente: Als er locaties aangegeven worden waar dit het geval is, dan kan de gemeente nader bekijken of op een enkele locatie een bank kan worden geplaatst.

                                           **********************
 
Go Top