Geplaatst op 24 oktober 2013

Verkeersveiligheid op de Zoetermeerse Rijweg wordt verbeterd!

De directeur van stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg, mevrouw Anita Vos - Tijdhof, heeft recent besloten om de middenberm van de rotonden en kruispunten van de Zoetermeerse Rijweg te verharden met onkruidwerende bestrating om de verkeersveiligheid te verhogen. 

Hier is het volgende aan vooraf gegaan:
Onderdeel van het beleid van de gemeente Den Haag voor groenvoorziening is, dat ook onkruid een functie heeft in de natuur. Zo mag onkruid in bermen en middenbermen van de wegen binnen de gemeente groeien en bloeien tot een hoogte van maximaal 80 cm. Hierop is het contract gebaseerd, dat er door de zorg van de gemeente slechts 1 maal per jaar wordt gemaaid en onkruid wordt gewied

Meerdere bewoners van Leidschenveen hebben de Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL) er op gewezen, dat dit "onkruidbeleid" op bepaalde locaties toch wel een groot risico vormt voor de verkeersveiligheid. Zoals bij de rotonden en kruispunten van de Zoetermeerse Rijweg, waar elk jaar vanaf mei door de hoogte van het onkruid in de middenberm voor het autoverkeer een onoverzichtelijke situatie ontstaat! 

BOL heeft er bij de directeur van het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg op gewezen, dat door het onkruid werend bestraten van de middenberm bij de rotonden en kruispunten het overzicht van automobilisten op de Zoetermeerse Rijweg aanzienlijk verbetert en daarmee de verkeersveiligheid. Het "onkruidbeleid" van de gemeente Den Haag wordt hierdoor ook niet aangetast en de maaifrequentie hoeft niet te worden verhoogd. Geconstateerd is, dat bestrating van de middenberm thans bij het ene kruispunt wel al wordt toegepast en bij een andere niet: dit levert een erg rommelig aanzicht op voor een van de toegangswegen naar Den Haag! De volgende foto's geven dit weer!

Rotonde Houtkade

Rotonde Barbeeldam

Kruispunt Spieringdam

Kruispunt Pijlkruidveld

De foto's van de verbeterde situatie zullen worden geplaatst zodra de werkzaamheden zijn afgerond!

*************                                         

Onoverzichtelijk en gevaarlijke oversteek/kruising fietspad autoweg Zoetermeerse Rijweg en Houtkade

(bijgewerkt d.d. 24 oktober 2013)

Het autoverkeer uit Zoetermeer rijdt met hoge snelheid naar rotonde Houtkade. Bovendien is in de zomermaanden de aangelegde groenvoorziening en het onkruid in de middenberm zo hoog gegroeid, dat er dan een onoverzichtelijke situatie ontstaat. 

Stand van zaken: medio oktober 2012 had de gemeente via telefoonnummer 14070 geen meldingen van bewoners ontvangen, dat deze oversteekplaats een gevaarlijk punt is. BOL heeft in een overleg met wethouder Peter Smit d.d. 16 juli 2013 verzocht om een snelheidscontrole van het autoverkeer en op basis daarvan adequate maatregelen te laten treffen, zoals waarschuwingstekens op de weg.

Laatste nieuws oktober 2013: de gemeente zal de middenberm bij rotonden en kruispunten van de Zoetermeerse Rijweg verharden met onkruidwerende bestrating, o.a. rotonde Houtkade. Zie nadere details bij tabblad "Zoetermeerse Rijweg".

*************
 
Go Top