Laatste update van 21 oktober 2013

Veilige fietsroutes in Leidschenveen

In de Haagse Nota Mobiliteit, vastgesteld op 22 september 2011 door de gemeenteraad van Den Haag, zijn alle fietsroutes beleidsmatig vastgelegd. Hierin zijn voor de fietsroutes eisen geformuleerd, onder andere:

  1. 1. Sterroutes (voor fietsers) zijn comfortabel, snel, direct en veilig. Om de aantrekkelijkheid van het fietsen te verbeteren, lopen sterroutes voornamelijk langs rustige wegen en straten centraal door woongebieden. Er is gekozen voor straten en wegen met lage verkeersintensiteiten en verkeerslichten, waar de fiets prioriteit kan krijgen. Stedelijke hoofdwegen worden dus zoveel mogelijk vermeden. 
  2. Sterroute LeidschenveenDe route vanaf het viaduct over de A4, kruist de Tiber, Laan van Leidschenveen en de Veenweg en loopt dan verder langs de A12.

  3. 2. Hoofdfietsroutes moeten ook zoveel mogelijk aan deze eisen voldoen. De betreffende fietsroutes in Leidschenveen zijn:
  4. Hoofdfietsroutes:

          - Vanaf het viaduct over de A4 (nabij de N14), dwars door De Velden en 

           De Vissen, om vervolgens aan te sluiten op de Zoetermeerse Rijweg;

        - Fietspad langs A12;

        - Veenweg;

        - Fietspad langs Donau / Oude Middenweg;

        - Fietspad langs Laan van Leidschenveen.


********** 
Go Top