Volgend artikel Vorig artikel

4 maart : Rots en Watertraining, groep 5 & 6 basisonderwijs. VoorWelzijn.

Geplaatst op 30-01-2019 12:08
Rots en Watertraining
In Leidschenveen-Ypenburg

Het Centrum Jeugd en Gezin biedt in samenwerking met VOOR Welzijn een cursus Rots & Water aan voor kinderen uit Ypenburg & Leidschenveen die hun sociale vaardigheden en zelfbewustzijn willen ontwikkelen. De cursus wordt verzorgd door gekwalificeerde Rots en Watertrainers.

Start: Maandag 4 maart 2019
Locatie: nader te bepalen
     Tijden: Inloop 15.30  - 15.45 uur. 
Start :15.45  - 17.00 uur. 

Leeftijd: Leerlingen groep 5 & 6 basisonderwijs
Kinderen die buiten deze leeftijdsgroep vallen kunnen ook aangemeld worden; op basis van deze aanmeldingen wordt na deze periode beken of er nog een training gestart kan worden.

Aantal deelnemers: max. 12 kinderen 

Opbouw lessen:
(bij aanmelding ontvangt u de planning met exacte data)
10x training
1x (telefonisch) intakegesprek met de ouders/verzorgers door een Rots en Water trainer
1x ouderbijeenkomst (les) door Rots en Watertrainers
1x afsluiting met kinderen én ouders 
1x evaluatiebijeenkomst met deelnemers/kinderen door Rots en Watertrainers
1x evaluatie/oudergesprek met ouders/verzorgers door Rots en Watertrainers
1x uitstapje ‘Teambuilding’ 2Sur5 in Wateringen/Poeldijk

Ouderbetrokkenheid:
Om de opbrengst van de training voor uw kind op lange termijn te vergroten betrekken wij u als ouder/verzorger bij het leerproces c.q. de training. Dit houdt in dat ouders/verzorgers zullen deelnemen aan de ouderbijeenkomst, het eindgesprek en aanwezig zullen zijn bij de afsluiting. Naast deze momenten kunnen ouders/verzorgers altijd de trainers aanspreken als er vragen zijn. 

U kunt de onderstaande documentaire bekijken om vooraf meer inzicht te krijgen in de methodiek en inhoud van de lessen. 
Link naar 2Doc: Rots & Water documentaire: http://omroep.human.nl/speel.program.43565388.html

Rots en Water trainingen: 
Het Rots en Waterprogramma kan worden beschouwd als een weerbaarheidstraining en heeft een fysieke invalshoek. Het accent ligt op het werken aan sociale competenties en vaardigheden door middel van fysieke oefeningen. Hiermee verwerft het kind o.a. een groter lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn, zelfkennis, het geloven in de eigen kracht en het herkennen van eigen grenzen en  kwaliteiten en leert die van een ander ook ‘aanvoelen en herkennen’. Kortom; Deze methodiek leert je kind zelfbewuster, krachtiger, beheerster en weerbaarder met lastige sociale situaties /groepsdruk om te gaan.

.Doelstellingen van de training
o Bewustwording van eigen lichaam en emoties
o Leren ontspannen en ademhaling te reguleren
o Leren om te gaan met spannende situaties en spanning in het dagelijks leven
o Eigen grenzen en fysieke krachten leren aanvoelen en aangeven
o Inzicht verwerven in andermans grenzen 
o Het vergroten van de concentratie en spanningsboog
o Het eigen gedrag beter leren sturen en leren beheersen
o Respect ontwikkelen voor jezelf en de ander, je eigen grenzen en die van de ander

 Hoe zien de trainingen er uit?
De trainingen hebben dezelfde terugkerende  basisopbouw;

o Bewegingsspelletjes om tot ontspanning te komen
o Herhaling van het voorgaande geleerde
o Inbreng van nieuwe oefeningen
o Reflectie oefeningen of gesprekken
o Bespreken van (mogelijke) huiswerkopdrachtjes
o Afsluiten door middel van ontspanningsoefeningen
o Gelegenheid voor kinderen om te vertellen, te evalueren. 


Kosten: 50 euro voor de gehele cursus (betalingsregeling mogelijk in overleg)

Aanmelden: kan bij Fatima Azahrioui bij de balie van het CJG Leidschenveen (Centrum voor Jeugd en Gezin)
Adres
Harriët Freezerhof 199 
2492 JC Den Haag
Tel: 070-7526810
cjgleidschenveen@denhaag.nl

*****

Volg alle activiteiten van Leidschenveen op agenda Leidschenveen

Volg ons op twitter