Volgend artikel Vorig artikel

Nieuws wethouder Revis (VVD) komt Leidschenveen tegemoet. Huisvuil ophaalschema drastisch veranderd.

Reageer op dit onderwerp


Geplaatst op 22-07-2017 10:43
Een goede zet. Echter, waar moeten de bakken dan worden aangeboden? Er is nu al bijna geen plek voor de groene en grijze bak. Dan komt om de week de PMD bak er ook nog eens bij. Dat gaat in de wijk met de gele huizen ten koste van nog meer parkeerplaatsen?

Reactie : 22-07-2017 21:53:32

De problematiek m.b.t. het inzamelen van afval in Leidschenveen is 2- ledig: * het ruimtebeslag van de 4 afvalcontainers en * de overlast t.g.v. het alternerend inzamelen.

De oorsprong is het besluit van de gemeenteraad in december 2015 dat de bewoners meer afval moeten scheiden. Hoe dat moest worden bereikt was een taak van de gemeente. Dat het in Den Haag haalbaar zou zijn voor 2020 had de gemeente aangetoond met een pilot ‘Alternerend inzamelen’ in De Velden in Leidschenveen in 2014/2015. Bij de resultaten van deze pilot had de gemeente de kritiek van de bewoners m.b.t. ruimtebeslag en overlast van maden en stank gebagatelliseerd. Het alternerend inzamelen is alleen ingevoerd bij de laagbouwwoningen, vanwege problemen met ruimtebeslag van de afvalcontainers niet bij de hoogbouwwoningen! Het is nu lastig om de 2 problemen tegelijk op te lossen. Voor BOL is de enig juiste oplossing om de inzameling af te stemmen op de verwerkingsmethode ’nascheiding’: 1 afvalcontainer aan huis en de afvalverwerker sorteert het afval. Dat is een stap te ver voor de gemeente: die moeten daarvoor

opdracht krijgen van de gemeenteraad! Stem bij de verkiezingen van de gemeenteraad in maart 2018 op een partij, die toezegt om voor de afvalverwerking over te stappen op ‘nascheiding’. Tot dit gebeurt moeten er dus oplossingen worden gevonden voor het ‘alternerend inzamelen’ van 4 soorten afval. Voor BOL is stap 1 in deze tussenfase om het restafval wekelijks in te laten zamelen, omdat dit de bestanddelen bevat die de overlast van stank en maden veroorzaakt: kattenbakvulling, koffiepads, vleesresten, luiers, tampons en hulpmiddelen voor incontinentie. Dit lijkt nu te gaan lukken. Stap 2 wordt dan om ook gft wekelijks in te laten zamelen, in ieder geval in de periode april t/m oktober. En dan heb je ook nog de containers voor pmd. Tja! Bij ‘nascheiding’ gebeurt de afvalscheiding bij de verwerker, ook van de hoogbouwwoningen die hier nu niet aan meedoen en kunnen ook zowel de bovengrondse als ondergrondse milieustraatjes verdwijnen. Eigenlijk is nu de gemeenteraad aan zet!
Reageer op dit onderwerp
Volg ons op twitter Volg ons op facebook