Volgend artikel

Geluidshinder na verhoging naar 130km A4


Geplaatst op 05-02-2014 12:27
Sinds een jaar valt het ons erg op dat het geluid in de wijk tgv de A12 erg is toegenomen. Het lijkt dat de verhoging van de snelheid naar 130 km/u hieraan heeft bijgedragen (met name in de vroege avond). De geluidsschermen langs de A12 zijn niet aangepast of uitgebreid. Het lijkt dat met name het ontbreken van geluidschermen ter hoogte van de Roeleveenseweg het geluidsniveau in de Vissen en Rietbuurt significant heeft doen toenemen. Graag zou ik u willen verzoeken dit onder de aandacht van de gemeente DH te brengen zodat de actuele situatie in de gemeentelijke geluidskaart kan worden getoond en worden vergeleken met de waarden in het geluidsregister van Rijkswaterstaat. Mogelijk kan de gemeente DH samen met Rijkswaterstaat verbetering aanbrengen zodat de A12 stiller wordt in de wijk.

Clemens van der Nat