Volgend artikel Vorig artikel

ook fietspaden onveilig in de VrouwAvenweg


Geplaatst op 05-09-2015 12:54
Zo juist is voor de 6e keer een fietser in de bocht van de Vrouw Avenweg aan de zijde van de british scool onderuit gegaan. Maandagmiddag was er ook een mevrouw onderuit gegaan. Het verontrustende is dat er - gelukkig tot op heden - geen auto over de gevallene heen is gereden. Toevallig reed er net een politieagent achter de fietser en hij wist tijdig te stoppen. Deze agent maakt er ook melding van en hij heeft mij aangeraden de gemeente en wijkagent op de hoogte te stellen. Nu weet ik dat de site van BOL door genoemde partijen gelezen wordt. Kan er aub iets aan dit gevaarlijk stukje weg gedaan worden? Het is namelijk een scherpe bocht. Ik vrees dat het een keer echt goed mis gaat.
De eerste keer, december 2014, is er een mevrouw per ambulance naar het ziekenhuis vervoert. Zo ernstig is het.
               
Reactie : 08-10-2016 14:37:06
Uw opmerkingen over valpartijen van bromfietsers en fietsers door glad wegdek bij regen op de Hoek Vrouw Avenweg, heeft nu toch een vervolg gekregen. Wegbeheer heeft toegezegd het asfalt te gaan laten onderzoeken. Dank allen voor uw bijdrage. BOL
               
Reactie : 02-10-2016 23:06:55
Zojuist weer een snor scooter onderuit gegaan met 2 meiden erop, nog geen 30 minuten later een vrouw op een fiets. Weg is echt spekglad bij regen en zeker wanneer dit na een lange droge periode valt.
Ik woon op de hoek en ik heb er al velen horen vallen.
               
Reactie : 23-11-2015 09:07:11
Het is vervelend als (brom-)fietsers onder uitgaan op een weg/fietsstrook.

Bij wegbeheer van het stadsdeel was tot ingediende vragen voor het afgelopen BOL overleg geen informatie bekend over valpartijen in deze bocht.

De betrokkenen van deze (acht?) valpartijen hebben zich nimmer gemeld bij de gemeente om te wijzen op een gevaarlijke situatie als gevolg van glad asfalt. Ook door de (wijk-)politie is tot op heden geen melding hiervan gedaan.


Bij visuele inspectie van het asfalt van de fietsstrook in de desbetreffende bocht alsmede de voorliggende rechte stukken is er geen directe aanleiding om aan te nemen dat het asfalt van de fietsstrook glad is. Zowel bij droog als nat asfalt situatie bekeken.

Bovendien spelen bij een glij- cq val partij veel meer aspecten een rol dan alleen de stroefheid van het wegdek.

· Het betreft een haakse bocht met een bochtstraal van 8 meter. Deze bocht moet met een aangepaste snelheid worden bereden.

· Als men met een te hoge snelheid de bocht in rijdt, is de kans groot dat de voorwaartse kracht van het voertuig groter wordt dan de zijwaartse kracht en is de kans op glij en valpartij aanzienlijk

· Als men pas gaat remmen als men al in de bocht rijdt dan gaat bovenstaande nog meer een rol spelen en dan is de kans nog veel groter dan het voertuig in de slip komt zeker als men daarbij ook de voorrem van de (brom-)fiets gebruikt. Dit kan zowel bij nat als droog asfalt gebeuren.

· In een bocht kunnen zeker in de herfst en winter door bladeren en opvriezing tijdelijke gladheid ontstaat. De gemeente probeert door regelmatig bladvegen en strooien de overlast tot het minimum te beperken doch deze gladheid is helaas niet permanent te voorkomen.

·

Omdat van de valpartijen geen informatie over de werkelijke oorzaak bekend is, zie ik vooralsnog geen aanleiding om een stroefheidstest uit te voeren.


Met vriendelijke groet,

R.P.M. Vermeulen

Wegbeheer Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg
               
Reactie : 22-11-2015 15:37:54
Uw BOL blijkt te zijn uitgegaan van de veronderstelling dat uw site door de gemeente (Sdk) nu en dan wordt bezien, zodat men weet wat in de wijk leeft. Nadat wij op de vergissing zijn geattendeerd hebben wij enerzijds de ambtenaren verzocht dan toch maar wel af en toe een blik op de site te werpen, zodat men weet wat in de wijk leeft en anderzijds hebben wij de betreffende ambtenaren een en ander doorgezet.

Onze wegbeheerder reageerde prompt, bij eerste gelegenheid, op informatie m.b.t. de vermeend gladde op de Vrouw Avenweg.
Vaker zijn hulpdiensten daarbij ter plaatse gegaan om hulp e/o bijstand te verlenen.

Hij reageerde op onderstaande wijze, waarbij wij hem citeren met het verzoek aan diegene die met de gladheid daar zijn geconfronteerd, te reageren en ons -t.b.v. de wegbeheerder- te informeren over de omstandigheden, waardoor zij (bijna) ten val zijn gekomen.
Hierbij denken wij aan de weersomstandigheden, de gereden snelheid, het soort 2-wieler, de gevolgen en of iemand erover is geļnformeerd.

Eerste reactie vanuit ons Stadsdeelkantoor:
"Het is vervelend als (brom-)fietsers onderuitgaan op een weg/fietsstrook.
Bij Wegbeheer van het stadsdeel was tot ingediende vragen voor het afgelopen BOL overleg geen informatie bekend over valpartijen in deze bocht.
De betrokkenen van deze (acht?) valpartijen hebben zich nimmer gemeld bij de gemeente om te wijzen op een gevaarlijke situatie als gevolg van glad asfalt. Ook door de (wijk-)politie is tot op heden geen melding hiervan gedaan.

Bij visuele inspectie van het asfalt van de fietsstrook in de desbetreffende bocht, alsmede de voorliggende rechte stukken, is er geen directe aanleiding om aan te nemen dat het asfalt van de fietsstrook glad is. Zowel bij droog als nat asfalt situatie bekeken. Bovendien spelen bij een glij- cq val partij veel meer aspecten een rol dan alleen de stroefheid van het wegdek.

· Het betreft een haakse bocht met een bochtstraal van 8 meter. Deze bocht moet met een aangepaste snelheid worden bereden.

· Als men met een te hoge snelheid de bocht in rijdt, is de kans groot dat de voorwaartse kracht van het voertuig groter wordt dan de zijwaartse kracht en is de kans op glij en valpartij aanzienlijk

· Als men pas gaat remmen als men al in de bocht rijdt dan gaat bovenstaande nog meer een rol spelen en dan is de kans nog veel groter dan het voertuig in de slip komt zeker als men daarbij ook de voorrem van de (brom-)fiets gebruikt. Dit kan zowel bij nat als droog asfalt gebeuren.

· In een bocht kunnen zeker in de herfst en winter door bladeren en opvriezing tijdelijke gladheid ontstaat. De gemeente probeert door regelmatig bladvegen en strooien de overlast tot het minimum te beperken doch deze gladheid is helaas niet permanent te voorkomen.

Omdat van de valpartijen geen informatie over de werkelijke oorzaak bekend is, zie ik vooralsnog geen aanleiding om een stroefheidstest uit te voeren.


Met vriendelijke groet,

R.P.M. Vermeulen
Wegbeheer Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg"

Tot zover de reactie, waarop een vervolg en wellicht actie vanuit BOL-namens u- noodzakelijk is!!!!!!
Vandaar ons verzoek aan u om nadere informatie.

Dat wij verbaasd zijn over de contradictie tussen vermeend ook vanuit de politie verstrekte informatie en de gestelde onwetendheid, moge duidelijk zijn.
Inmiddels is men op de hoogte en een simpele visuele inspectie volstaat naar onze mening dan ook niet.
Wij hebben onze wegbeheerder laten weten u langs deze weg te informeren en u om informatie verzocht te hebben.
Naar uw reactie, waarvan wij afhankelijk zijn, kijken wij dan ook belangstellend uit.

Groet,
Bewonersorganisatie Leidschenveen


               
Reactie : 04-11-2015 14:35:24
Beste mensen,

Op welke wijze vanuit onze overheid (Sdk/wegbeheerders) op dit probleem is gereageerd is onbekend. Er is, voor zover bekend, een actie gaande en erover wordt gecommuniceerd tussen partijen. Vraag is; is er sprake van gladheid en is zulks onderkent? Zo ja, is dan al een stroefheidsonderzoek verricht? Feit is dat voor de aard van de weg normen gelden.
               
Reactie : 23-09-2015 13:29:50
Bovenstaande opmerking "niet onveilig" weerleg ik. Vanochtend ging er weer een fietser onderuit. Het heeft totaal niets te maken met de witte belijning. Ik zou zeggen: "buurman trek uw gympen aan en ga daar op de hoek staan en glijden maar".

Wanneer is er sprake van onveiligheid?
a: wanneer een fietser overreden wordt door een auto die uiteraard te hard scheurt over de Vrouw Avenweg.
b: wanneer een fietser zijn/haar hoofd de stoeprand raakt en er een gebroken nek aan overhoudt tevens einde oefening voor desbetreffende. Wij geen ambulance maar een zwarte auto zien staan in de straat.
c: keuze uit a of b of allebei.
               
Reactie : 06-09-2015 10:27:39
Deze bocht is voor mijn deur. Heb idd een aantal keer mensen onderuit zien gaan. Situatie is echter niet onveilig maar fietsers moeten opletten met nat wegdek (zie foto) dat ze niet op de witte lijnen rijden. En snelheid minderen want het is een scherpe bocht. Verder niks aan de hand.
               
Reactie : 05-09-2015 13:46:29
Vannacht lag een scooterrijder op dezelfde plek. Ik liep toevallig op slippers en het is spekglad
Nu begrijp ik het, het is een scherpe bocht en dat stukje in de bocht is glad alsof het geijzeld heeft. Het is wachten op een ernstig ongeluk. De fietsers maken geen melding staan beduusd op, gewond en met kapotte kleding of fiets vervolgen zij hun weg.
               
Reactie : 05-09-2015 12:57:57
Ook fietspad onveilig. !!". Niet alleen die bocht, maar ook eenzelfde korte bocht bij het witte kerkje is gevaarlijk. Ik ben daar vorig jaar hard onderuit gegaan met de fiets. Het regende niet en het vroor niet. Wel was het fietspad nog nat van regen eerder die ochtend. Ik heb er gelukkig alleen schaafwonden aan over gehouden en flink wat schade aan mijn fiets, maar ik ging onderuit alsof het spekglad was! Sindsdien ga ik heel voorzichtig door de bochten, bang opnieuw te vallen.