Volgend artikel Vorig artikel

windmolens in de Balij


Geplaatst op 11-03-2016 16:49
De Provincie Zuid Holland gaat onderzoek doen naar de mogelijke plaatsing van windmolens in de Balij. Het zal gaan om windmolens (drie) ter grootte van de Euromast. Hoogte bijna 200m.
Deze molens komen te staan in de Balij tegenover Leidscheveen. Bekend is dat het plaatsen van zulke grote windmolens ernstige nadelige effecten heeft op het woonklimaat. Deze effecten zijn tot ongeveer 2,5 km vanaf de molen duidelijk merkbaar.
Horizonvervuiling is natuurlijk van veel verder af zichtbaar. De molens zullen het hele gebied gaan domineren. ook gebruiken veel van uw bewoners het bos en dan is overlast evident.
Staatsbosbeheer heeft haar grond voor plaatsing aangeboden.

In Zoetermeer en Pijnacker Nootdorp is veel georganiseerd verzet tegen de voorgenomen plaatsing.
Het verbaast ons dat ons nog geen signalen uit Leidschenveen hebben bereikt. Zeker voor de appartementen in het oosten van u wijk is het vooruitzicht dramatisch.
In Zoetermeer is de actiegroep Balij Windmolenvrij actief (www.balij-windmolen-vrij.nl) . Op onze site treft u tal van recente artikelen aan. Zoals u kunt lezen probeert de actiegroep het onderzoek naar plaatsing te voorkomen.

In april 2016 beslist de provincie over het starten van het onderzoek naar plaatsing.

Wij roepen de bewoners van Leidschenveen op om in verzet te komen als zij ook tegen deze plannen zijn.
Samenwerking met onze actiegroep is wellicht een optie. Het is kort dag!

Graag verneem ik van u of dit in Leidschenveen leeft. Ik sluit niet uit dat u acties heeft lopen waar wij niet van gehoord hebben.
               
Reactie : 17-12-2016 12:51:31
tja. en aan de andere kant van Lveen staat nu een windmolen. Op of achter het terrein van Prorail. Daar heb ik nog niets over gelezen.
               
Reactie : 03-05-2016 18:46:16
Windmolen- initiatief van Staatsbosbeheer weer in het nieuws.
Op 10 mei beslist de Gedeputeerde Staten of De Balij wordt meegenomen als onderzoekslocatie.
Zie Streekblad Zoetermeer: http://streekbladzoetermeer.nl/nieuws/bewoners-strijden-voor-een-windmolenvrij-balijbos-1.5969560

Volg ons op www.balij-windmolen-vrij.nl en like ons op Facebook Balij Windmolen Vrij!
               
Reactie : 17-04-2016 14:51:23
Zie artikel in het AD van 25 april jl. bijlage Zoetermeer en Delft

'Vechten tegen windmolens'
Dubieuze rol Staatsbosbeheer.

Of te lezen op onze website
Balij windmolen vrij.nl
               
Reactie : 13-04-2016 20:18:44
De windmolens die Staatbosbeheer in De Balij zou willen plaatsen zullen 175-200m hoog worden. SBB gaat uit van vier windmolens. Windmolens van die grote staan er nog niet in onze buurt en zullen het hele gebied beheersen. Belangrijk ook dat deze molens precies in de flessenhals van de Groenblauwe Slinger komen, waardoor de vogeltrek ernstig wordt verstoord. Zonde ook van onze Nieuwe Driemanspolder: in het noorden de molendriegang en in het zuiden de windmolenviergang
               
Reactie : 10-04-2016 15:21:44
In Leidschenveen leeft het niet erg, Ik zelf woon in een flat aan de Waterleliekade. Ik zie in de verte wel wat windmolens erbij komen maar het stoort niet echt.
               
Reactie : 03-04-2016 12:43:47
Het landschap van Nieuw Driemanspolder, onderdeel van de Groen-Blauwe slinger, loopt gevaar dankzij de plannen van Staatsbosbeheer .
Het prachtige, bepalende beeld van de Driemolengang zal verdwijnen en wordt vervangen door een alles overheersend beeld van de drie(windmolen)gang van Staatsbosbeheer.
Dit gebeurt, wanneer de plannen van Staatsbosbeheer om 3-5 megawindturbines te plaatsen in de Balij, doorgaan.

Zie de site Balij-Windmolen-Vrij