Volgend artikel Vorig artikel

Wel afval scheiden oke, maar niet zo


Geplaatst op 01-10-2016 10:47
Bewoners hebben de nieuwe brief van gemeente Den Haag in de brievenbus gekregen. Gemeente Den haag had eerder beloofd dat de 4de container voor plastic geweigerd kon worden. Dat blijkt nu niet het geval te zijn.Bewoners komen massaal in opstand. Er is een petitie en posters worden momenteel aan de deur geplakt. Bol word overspoeld met reacties positieve en heel veel negatieve.

Dit zijn berichtjes die net binnen zijn gekomen 3-10-19:11 uur.

 Hier een greep uit de vele reacties reacties.

enz.               
Reactie : 25-10-2016 10:22:49
Ik heb géén tuin.
Tegengestemd op de petitie.
Brief van de gemeente niet gezien.
Nu dus inmiddels 4 grote containers, die ik naast de voordeur en zijkant van het huis heb geplaatst.
Blauwe papier container is, ondanks verzoek, niet teruggehaald.
Ook deze oranje kan ik niet kwijt.
Ik was niet thuis toen hij werd bezorgd (midden op de stoep), ik kon hem dus niet weigeren.
Hoe kom ik van die ondingen af.
En: waarom niet via het afvalverwerkingsbedrijf dat ook in Zoetermeer wordt gebruikt. Daar géén afvalscheiding per huis door een woud van bakken, maar bij het afvalverwerkingsbedrijf. Gevolg: 1 bak en/of centrale container. En dus: geen gedoe, geen verpesten van ruimte en aanzicht van tuin en straatbeeld en ook nog eens geen energieverspilling door het vervaardigen en ophalen van die bakken. Meteen een gigantische milieubesparing. Het kan tegenwoordig gewoon makkelijk én verantwoord. Zelfs voor een gemeente.
               
Reactie : 03-10-2016 18:55:52
zojuist zijn ze in de Lanen aan het uitdelen geweest. Wij hebben de container teruggeven, zoals meerdere buren. Dat ging zonder gezeur, er werd een aantekening gemaakt. Als je niet thuis bent, dan heb je pech

Dat was dus ook niet gecommuniceerd in de brief van vrijdag...
               
Reactie : 02-10-2016 10:01:38

Deze mail heb ik van de gemeente gekregen nadat ik had aangegeven geen 4de (!!!) container te willen

Geachte mevrouw Van der Meer,

Hartelijk dank voor uw reactie.

Wij vinden het jammer dat u de voorgestelde wijze van afval scheiden als vervelend ervaart.
De gemeente Den Haag probeert haar bewoners namelijk zo goed als mogelijk te faciliteren bij het realiseren van de doelstellingen op het gebied van (gescheiden) afvalinzameling .

Omdat de gemeente dit niet zonder de hulp van haar inwoners kan, willen we u vriendelijk nogmaals verzoeken hieraan mee te werken.

In reactie op uw e-mail kan het volgende worden vermeld. Op 20 september 2016 heeft de gemeente Den Haag u een bewonersbrief verstuurd.
Hierin wordt aangegeven dat in de periode van 3 oktober tot en met 14 oktober 2016 containers worden uitgedeeld en er een gewenningsperiode zal worden gehanteerd.
Deze periode zal tot 3 januari 2017 duren en is bedoeld om u te kunnen laten wennen aan hoe de voorgestelde wijze van afval inzamelen precies werkt.
Tijdens deze periode zullen restafval en GFT bovendien nog wekelijks worden opgehaald, terwijl de container voor plastic, blik en drankpakken één keer per twee weken zal worden geleegd.

Na afloop van de gewenningsperiode, dus na 3 januari 2017, zal worden bekeken wat de ervaringen zijn en of het restafval en GFT-afval inderdaad om de week opgehaald kan worden.
Daarbij zal ook worden bekeken hoe men de stankoverlast heeft ervaren.

Wanneer u ondanks de gewenningsperiode bezwaar houdt tegen deze extra container, dan kunt u deze teruggeven of de papiercontainer via de site inleveren.
Wij attenderen u er op dat u de container pas kan inleveren, nadat de gewenningsperiode is verstreken. Dit houdt in dat u de container pas na 3 januari 2017 kan inleveren.

Indien u meer informatie over afval wenst verwijs ik u graag naar onze website (www.denhaag.nl/afval).

Met vriendelijke groet,

Projectteam Huishoudelijk Afvalplan

               
Reactie : 01-10-2016 23:07:33
Een andere oplossing is de blauwe papier bak weer inleveren. Heb je nog steeds 3 bakken in je tuin. Ben bang dat we niet gaan ontkomen aan de oranje bak. Ondergrondse containers leveren weer een hoop rotzooi en vervuiling op omdat als ze vol zitten veel mensen de zakken er naast zatten.