Volgend artikel Vorig artikel

Zorgen om effect is van de windmolen op de waarde van onze woning


Geplaatst op 11-01-2017 11:27
Wij zijn de bewoners aan de van der Stoklaan 55, 2493BX te Den Haag. Wij zijn aan het onderzoeken wat het effect is van de windmolen op de waarde van onze woning en op wie wij de waardevermindering kunnen verhalen.

Via jullie website en het nieuws heb ik begrepen dat jullie organisatie bezig is met het verhalen van planschade op de gemeente Den Haag. Hierover heb ik een paar vraagjes als dat mag
- mogen wij ons daar bij aansluiten?
- is jullie bekend welk advocatenkantoor reeds is benaderd?
- kan ik op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen?

Wij vernemen het graag!
               
Reactie : 11-01-2017 23:01:20
Wij wonen in Voorburg in een flat op de bovenste verdieping met een tot voor kort prachtig vrij uitzicht over de "skyline" van Voorburg. Dat is door de molen ernstig verpest, zelfs 's nachts staat er een irritant rood knipperlicht aan. Dit heeft m.i. zeker een negatieve invloed op de woningwaarde.

Zie biedt bijgaand artikel:

23/12/2016 - Schade door windmolens gecompenseerd

Bewoners van gebieden waar windmolens worden geplaatst, moeten beter worden gecompenseerd voor de schade. De Tweede Kamer nam donderdag een motie aan voor een wettelijke regeling op dit punt. Zie verder: nieuws/schade-door-windmolens-gecompenseerd

En enige informatie m.b.t. WOZ waarde daling windmolens: HIER 
               
Reactie : 11-01-2017 18:26:53
Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL) verzamelt op dit moment de reacties van bewoners in zowel Leidschenveen als Leidschendam over de plaatsing van de windturbine langs de A4 in gemeente Den Haag.
Zoals bekend heeft gemeente Den Haag al in 2013 een concept-omgevingsvergunning verleend en tevens een concept-bouwvergunning. Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) heeft toentertijd de komst van deze windmolen zeer toegejuicht en alle medewerking van gemeente Den Haag toegezegd om de bouw doorgang te laten vinden om het “groene” imago van Den Haag op te krikken.
BOL bestond in 2013 net 1 jaar en had dit onderwerp toen nog niet op haar lijstje staan van aan te pakken zaken. Door gemeente Leidschendam- Voorburg en 3 bewonersorganisaties in Leidschendam zijn er wel al vanaf 2012 bezwaren ingediend tegen de bouw van deze windturbine, maar eind-november 2016 heeft de Raad van State deze allemaal afgewezen. Daarmee werden de vergunningen definitief en voor de komende 20 jaar onherroepelijk en is er meteen met de bouw begonnen.

BOL onderzoekt nu of in de vergunningen tussentijdse evaluaties zijn opgenomen voor toetsing aan actuele wetgeving en beoordeling van gevolgschade aan de leefomgeving. Een aantal bewonersorganisaties in Leidschendam heeft al een advocaat in de arm genomen om een claim in te dienen voor een vergoeding voor gevolgschade.
BOL verwacht effect op korte termijn van een actie die woningeigenaren zelf kunnen nemen om gevolgschade onder de aandacht te brengen door bezwaar te maken tegen de taxatie Wet Onroerende Zaken (WOZ) waar de gemeente haar Onroerend Zaak Belasting op baseert en die binnenkort wordt verstuurd. Woningeigenaren kunnen zelf in het bezwaar het taxatiebedrag verlagen met veelvouden van euro 5.000 vanwege verlaagd woongenot (slagschaduw, geluid, horizonvervuiling) waar de gemeente op moet reageren. Hierbij moet wel worden bedacht, dat een verlaagd taxatiebedrag niet gunstig is voor verkoop van de woning!
Vriendelijke groeten,
Anton Janssen
Voorzitter BOL
               
Reactie : 11-01-2017 11:34:09
Windmolen ziet er niet uit !
Word graag op de hoogte gehouden.. heel me uitzicht is verpest.
               
Reactie : 11-01-2017 11:32:19
Via deze weg laat ik u weten dat ook wij het niet eens zijn dat er een windmolen is geplaatst naast de A4. Wij zijn de bewoners van de Ambachtstraat Leidschendam (bovenste etage) en vinden het niet alleen zonde van het uitzicht maar ondervinden er ook dagelijks hinder van. Als de zon laag staat hebben wij last van flikkeringen in de gehele woning en op ons dakterras. Wij ervaren dit als zeer storend en zijn dan ook voornemens maatregelen te nemen.

Mogelijk zijn er meerdere bewoners van de appartementencomplexen de Schans en Ambachtsstraat die willen verklaren hier overlast van te ondervinden. Tevens zijn wij van mening dat een windmolen totaal niet in dit gebied hoort te staan. Het belemmerd het vrije zicht.

Graag verneem ik van u i.v.m. vervolgstappen of rechtsmaatregelen zodat wij dit gezamenlijk kunnen stoppen.