Volgend artikel Vorig artikel

Lapmiddelen tegen parkeerdruk en overlast


Geplaatst op 01-06-2017 16:46
Met verbazing hebben wij ook een brief ontvangen met de titel: Aanleg extra parkeerplaatsen van Baaklaan en Cor Spaanslaan.
Er komen in totaal 12 parkeerplekken bij. Wat zijn dit toch voor lapmiddelen?
Wanneer gaat het stadsdeel nu eens over tot maatregelen die wel werken? Neem als voorbeeld directe omgeving centrum Den Haag: betaald parkeren tussen 11:00 en 14:00. Bewoners krijgen een vergunning. Rijswijk de Boogaard; omliggende woonwijken mag je alleen parkeren met een bewonersvergunning, betaald parkeren niet van toepassing want je mag simpelweg niet parkeren als niet bewoner.

Den Haag Zuiderpark: betaald parkeer en maximaal twee vergunningen per huishouden.

Onbegrijpelijk dat in Leidschenveen dit soort maatregelen niet genomen worden, terwijl men in de brief wel spreekt van grote parkeerdruk.

De parkeerduk zal alleen maar gaan toenemen, 12 extra plekken gaat de druk geheel niet wegnemen. Zonde van het geld, het aanzicht en van het groen wat het veld moet ruimen vanwege deze extra parkeerplekken.
               
Reactie : 30-07-2017 16:54:50
Dat groen moet wijken voor een paar extra parkeerplaatsen, vind ik niet kunnen. Dit is alleen maar uitstel. De straat is al heel druk. Vooral het kruispunt Cor Spaanslaan-laan van Leidschenveen. Hier zijn al veel ongelukken gebeurd. Ben zelf ook al bijna een keer aangereden met een klein kind.
Met het flatgebouw dat er nu gebouwd gaat worden, wordt het alleen maar drukker met parkeren in de Cor spaanslaan. En het hierbovengenoemde kruispunt zal nog drukker en gevaarlijker worden.
Wanneer denkt denkt de gemeente eens aan de veiligheid van de bewoners en kinderen?!
De oplossing is: alleen parkeerplekken voor bewoners in de Lanen. En een rotonde of verkeerslicht op het kruispunt Cor Spaanslaan-laan van Leidschenveen!
               
Reactie : 29-06-2017 08:26:00
Met het idee van Jolanda ben ik het helemaal mee eens dan. Gewoon met de ado kaarten. Kost de gemeente een paar borden en meer niet. Iedereen van de wijk kan gratis gebruik maken voor bezoekers ook dan geen probleem en de mensen van CBS of Mondriaan moeten andere oplossing dan zoeken
               
Reactie : 25-06-2017 14:30:59
Goed meegedacht, ook namens ons Sdk, lijkt mij, dank.
Echter;
U doet hetzelfde als die aardige heer T. de Bruin.
U scheert heel Lanen over 1 kam en u sluit permanent de openbare "wisselplekken" af voor elke andere derde.
Wat te denken van de huisarts en/of de wijkverpleegster?

De heer De Bruin wilde destijds weten waarover hij het had en liet daarvoor metingen verrichten. De heer Smit deelde Lanen in 4-en op. Vastgesteld werd dat de P-druk (dicht bij de PvL) boven de 100% lag.
De meting van De Bruin resulteerde in een belasting van bijna 55% over Lanen. Hij wilde wel maatregelen treffen, vermits die door de meerderheid van de bewoners gedragen zouden worden.
Het moge duidelijk zijn dat waar slechts een beperkt deel van het kwadrant hinder ondervindt dat op dat moment acties gestaakt moesten worden.Een redelijke kans werd ontnomen.

Dat Groep De Mos zich de problemen heeft aangetrokken is mooi, maar zij zijn zich komen oriŽnteren nadat de examen-kandidaten van het Mondriaan hun schooljaar al afgerond hadden en vakantie genoten, waardoor de P-druk minder was!

Laat ons maandagavond 26 juni tussen 19.30 en 21.00 u. EERST eens gaan aanhoren wat het Sdk uberhaupt voor ogen had, omdat slechts enkelen de informatie formeel ontvingen.
Waar had men bijv. de extra plaatsen willen aanleggen?? Wij kennen slechts de brief, gelezen op de BOL-site, toch......

Mogelijk kan onze overheid zich daarnaast ook eens anders gaan opstellen voor wat betreft de "stimulance".
Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het gedogen van het ontstaan van zgn. "olifantspaden". Het P-terrein bij de gele flat aan de Cor Spaanslaan was ooit omgeven met struikgewas, waar een draadomheining doorliep. Bezoekende parkeerders creŽerden daar een doorsteek en die wordt heden ten dage keurig gesnoeid, hetgeen evenzeer opgaat bij de oversteek van de Laan van Leidschenveen, halverwege tussen het RR-station en de kruising met de Vrouw Avenweg.

               
Reactie : 24-06-2017 16:26:44
Ik heb me zitten bedenken dat er misschien nog een andere mogelijkheid is dan betaald parkeren. Bewoners van de lanen hebben sinds ado in het forepark speelt een wijkkaart voor als ado speelt en daarnaast nog losse bezoekerskaarten. Plaats bij alle bewoners van de lanen de adokaart zichtbaar achter de ruit en plaats bij alle zijstraten van de laan van leidschenveen borden met de opmerking alleen parkeren voor bewoners en bezoekers met een adokaart. Is voor de noa s te controleren. Moet natuurlijk wel zeker in het begin streng gehandhaaft worden. Kost niets alleen een paar borden
               
Reactie : 24-06-2017 12:24:22
Beste mensen,

HOEVEEL P-PLEKKEN ER OOK BIJKOMEN, HET BLIJVEN ER TE WEINIG!

Alleen betaald parkeren van 9.00-14.00u kan soelaas bieden.
Is de kring om het RR-station/WC/CBS en Mondriaan ruim genoeg, dan worden andere reismogelijkheden aantrekkelijker.

Daarmee wordt, zoals bijvoorbeeld in het Bezuidenhout, het gastgebruik teruggebracht en het OV gestimuleerd.

Ingrijpende en dure (groen ontnemende) maatregelen zijn dan overbodig en is iedereen HAPPY.
P-vergunningen zijn buiten de piekuren dan niet aan de orde.
Problemen doen zich immers m.n. voor door de weeks, overdag!

Deelt u deze gedachte, ventileer die dan ruim a.s. maandag in H'eerlijk tussen 19.30 en 21.00 bij de inloopsessie, die vanuit ons Stadsdeelkantoor is belegd, nadat bleek dat de goed bedoelde oplossing -bij de weinigen die er kennis van kregen- op de nodige weerstand stuitte.               
Reactie : 21-06-2017 00:02:58
Er komen er geen 12 maar 16...
uitbreiding p-plaatsen prima maar niet voor het lage appartementencomplex zodat bewoners. de stoep straks voor hun balkons hebben liggen.
Bij kinderboerderij heel veel parkeerplaatsen mogelijk.
               
Reactie : 20-06-2017 18:21:28
Dat is inderdaad vreemd. Ons (BOL)was gezegd dat heel De Lanen een uitnodiging ontvangen heeft. Kleine attentie (BOL heeft geen uitnodiging ontvangen en zal dus niet aanwezig zijn. Hoop oprecht dat veel mensen uit de Lanen komen op 26 juni. belangrijk voor heel Leidschenveen.
               
Reactie : 20-06-2017 17:48:08
Hoe zijn bewoners op de hoogte gesteld van deze inloopavond op 26 juni? Wij wonen in de Cor Spaanslaan en hebben geen bericht gehad van het stadsdeelkantoor. Onze buren ook niet.
Bij toeval komen we er nu achter via de bol website.
               
Reactie : 19-06-2017 12:37:28
Weet je dat in de wijk de Kaden (nabij NS station Ypenburg en het Politiebureau) er betaald parkeren ingevoerd gaat worden? Zie ook http://dekaden.ypenburg.nu/

Wat gaat er dan gebeuren? Juist ja, de trein forensen die nu daar nog gratis kunnen parkeren en met de trein verder reizen, gaan op zoek naar parkeerplaatsen waar ze nog wel gratis kunnen parkeren. En waar is dat? Leidschenveen want dat grenst ook aan station NS station Ypenburg.

De parkeerdruk gaat de komende maanden alleen maar toenemen. Tijd voor maatregelen dus, welke dan ook.
               
Reactie : 19-06-2017 10:13:11
Volgens mij is de meest bewonervriendelijke oplossing bij betaald parkeren, deze in te voeren van 9 uur s'ochtends tot 2 uur s'middags. Hiermee raak je de kern van het probleem, parkeerders van Mondriaan en het CBS.
Bewoners moeten dan een gratis verrgunning krijgen en bezoekersregeling voor gasten.
Eens dat er wel iets moet veranderen, parkeerprobleem wordt alleen maar erger. Zeker met de nieuwe flat in aanbouw naast het Mondriaan.
               
Reactie : 19-06-2017 07:43:55
Nee, deze oproep komt niet door groep de Mos, zij haken aan. Ook een goede zaak.
               
Reactie : 18-06-2017 21:22:30
Vorige week ging iemand van Groep de Mos langs de deuren in de Lanen. Deze persoon had onder andere vragen over het parkeren in de wijk.
Komt deze inloopsessie 26/6 er vanwege de navraag van Groep de Mos? Zo ja, heel goed gedaan mannen! Breng de discussie maar eens op gang over de parkeerproblemen in Leidschenveen. En dan met name de wijk(en) rondom het Mondriaan, CBS en het Randstadrail station!
Er moet echt een oplossing komen voor de parkeeroverlast.
               
Reactie : 18-06-2017 20:19:49
Onderstaande reactie toont aan dat men snel iets roept, zonder echt de feiten te kennen. Bij betaald parkeren kan familie of bezoek gebruik maken van de beschikbare parkeer uren. Dit middels een bezoekerskaart of kentekenparkeren. Dit kost de bezoeker dus niets, deze zal geen nadeel ondervinden. Wat het bezoek wel zal vinden is een parkeerplek in de straat. Dat je geen sociaal leven hebt of krijgt bij betaald parkeren lijkt mij kortzichtig. Dan kan je het ook omdraaien: Wanneer vrienden en familie niet of nauwelijks kunnen parkeren en maar niet meer langskomen, dat is wel goed voor je sociaal leven?

Statistieken welke zijn op te vragen bij de gemeente, over een grotere groep bewoners, tonen aan dat betaald parkeren in het centrum, maar ook in bijv. Rijswijk, de parkeerdruk wel degelijk naar beneden brengen.


Reactie : 18-06-2017 17:23:25
Ik ben het helemaal eens met onderstaande reactie.
Je kan net zo goed het dan gelijk in heel leidschenveen invoeren. Want mensen gaan anders in die wijken parkeren. Hierdoor benaderen we dan de andere medebewoners in de andere wijken omdat er hier een paar lopen te klagen. Kennelijk ook gewn sociaal leven want heb op scheveningen gewoont en de invoering mee gemaakt en ook in Den Haag en Rijswijk. Je kan nog steeds nergens parkeren, kost uiteindelijk een hoop geld voor alle partijen en bezoek komt minder want men moet een kaart of kenteken opgeven. Dit allen komt het sociaal leven en zeker die van de kinderen met vrienden en familie niet ten goede.
Dat er een andere oplossing gezocht moet worden is logische eventueel ondergrondse parkeerplaats maar betaald parkeren is zeker geen oplossing jammer om deze reacties te zien bij sommige mensen. Denk dat zij geen sociaal leven hebben.
               
Reactie : 18-06-2017 17:23:25
Ik ben het helemaal eens met onderstaande reactie.
Je kan net zo goed het dan gelijk in heel leidschenveen invoeren. Want mensen gaan anders in die wijken parkeren. Hierdoor benaderen we dan de andere medebewoners in de andere wijken omdat er hier een paar lopen te klagen. Kennelijk ook gewn sociaal leven want heb op scheveningen gewoont en de invoering mee gemaakt en ook in Den Haag en Rijswijk. Je kan nog steeds nergens parkeren, kost uiteindelijk een hoop geld voor alle partijen en bezoek komt minder want men moet een kaart of kenteken opgeven. Dit allen komt het sociaal leven en zeker die van de kinderen met vrienden en familie niet ten goede.
Dat er een andere oplossing gezocht moet worden is logische eventueel ondergrondse parkeerplaats maar betaald parkeren is zeker geen oplossing jammer om deze reacties te zien bij sommige mensen. Denk dat zij geen sociaal leven hebben.

Reactie : 16-06-2017 19:24:53
Betaald parkeren is geen oplossing en duur! Bij de aanleg van de lanen is de parkeernorm verlaagd van 2 naar 1,2. Er zijn dus te weinig plekken en dat zal betaald parkeren echt niet oplossen. Je krijgt dan verschuiving naar andere straten in de wijk. Extra plekken is de enige optie. Niet aan betaald parkeren beginnen, voor je het weet betaal je 30 euro voor je eigen vergunning en nog eens extra voor bezoekerskaarten. Heb de hele invoering meegemaakt in Scheveningen... Je bezoek is 5 minuten te laat met schijfje doordraaien en er ligt al een vette prent op!

               
Reactie : 18-06-2017 14:31:44
Wat mij opvalt is dat een aantal bewoners op voorhand denken dat betaald parkeren duur is. Wellicht wel voor de parkeerders van buiten de wijk die de hele dag d auto in de Lanen neerzetten, maar dat maakt het tegelijk ook onaantrekkelijk om in de wijk te parkeren als niet bewoner.
Voor de bewoners vallen de kosten heel erg mee, je hebt het over een paar tientjes per jaar! Waar hebben we het over?

Ik ben het dus eens met betaald parkeren. Wat mij betreft voeren ze dit morgen in. Parkeerplaatsen extra aanleggen is een leuk idee wanneer er de ruimte voor is. Men had het grasveld naast het Mondriaan mooi kunnen gebruiken voor tientallen extra parkeerplekken. Maar er komt een flat, helaas...Dus waar moeten die extra parkeerplekken dan komen?
Die eerder genoemde 12 plekken is een druppel in een vijver, dat maakt nihil verschil in de parkeerproblematiek!
               
Reactie : 18-06-2017 13:56:59
Betaald parkeren zal mijn inziens wel degelijk een groot deel van het parkeerprobleem wat wordt ervaren in de Lanen oplossen. Let wel, dit werkt alleen wanneer er een normaal parkeertarief wordt gebruikt. Dus niet een symbolisch bedrag van 10ct per uur voor bijv. de eerste 4 uur.

Het is simpelweg niet aantrekkelijk om je auto te parkeren in de wijk, als niet bewoner, wanneer je hier 1 tot 2 euro per uur moet betalen.

En voor de bewoners die bang zijn dat het te duur voor hen zelf wordt, een vergunning kost gemiddeld 30 euro per jaar in Den Haag. Een Tweede vergunning veelal het dubbele, 60 euro per jaar. Bezoekers kaarten of uren zijn vaak gratis of tegen een beperkt bedrag bij te kopen. Als je voor dat bedrag nu eens een groot deel van de huidige overlast kan wegnemen....

Iets anders: hoe worden de bewoners geinformeerd over de inloopsessie van 26/6? Geen communicatie naar bewoners zal simpelweg zorgen voor een zeer lage opkomst. En zal de aaname kunnen zijn: het zal allemaal wel meevallen.
               
Reactie : 18-06-2017 09:34:40
Het wordt een chaos en die pubers zullen rond de omgeving en in de wijk en winkelcentrum en halte voor overlast bezorgen voor de omwonenden. Er is nu al een verkeersdrukte. Straks wordt het alleen maar erger.


               
Reactie : 17-06-2017 16:29:39
Het is al jaren zo eigenlijk vanaf dat mondriaan het cbs en de randstadrail er zijn dat er in de lanen zeker tot aan de larivestraat geen parkeerplaats is te krijgen. Zowel overdag als s avonds als alle mensen thuiskomen met hun twee auto s of bedrijfsbus. Al zo vaak hierover geklaagd maar ze willen het nu oplappen met een paar parkeerplaatsen die gelijk ingenomen worden door de gastbezoekers. Mijn idee gewoon betaald parkeren invoeren dan laten zij het wel uit hun hoofd. Maarja bekeuringen schrijven is voor de gemeente echt goedkoper dus zal het wel nooit gebeuren.
               
Reactie : 17-06-2017 14:56:46
Waarom wordt er niet meer gebruik gemaakt van de parkeergarage onder het CBS? Die staat volgens mij vrijwel leeg. Door de weeks is de gele wijk De Velden bezet door auto's van CBS/Mondriaan/RR forenzen... Weinig plek meer voor de wijkbewoners. Al diverse malen heb ik een prent te pakken gehad in mijn eigen straat omdat er geen parkeerplaats meer was. Zegt zo'n BOA dat ik de auto bij het winkelcentrum moet stallen(dat is betaald parkeren na 2 uur). De Gemeente Den Haag doet helaas niets aan de parkeerproblemen. Er wordt nu volop gebouwd. Leidschenveen was ooit zo parkeerprobleem vrij. Maar sinds de komst van het CBS en Mondriaan is het jammer genoeg uit met parkeerprobleemvrij parkeren. Sommige bewoners houden een parkeerplekje 'vrij'. Ik geef ze niet eens ongelijk. Sommigen hebben meerdere klusauto's of hobbyauto's. In gezinnen zijn meerdere auto's gekomen. En zo gaat het maar door. De parkeerdruk neemt alleen maar toe. En de Gemeente doet niets........
Welterusten verantwoordelijk stadsdeelkantoor directeur mevrouw Vos en wethouder de heer De Bruijn. Slaap gerust verder.

MAG IK ME EVEN BIJ BOVENSTAANDE TEKST VOLLEDIG AANSLUITEN!!! EN WAT EEN STELLETJE ASO DIE BOEVENBOETE GEVERS, WIJ WONEN OOK IN DE GELE WEEK, ECHT SCHANDALIG HOE DE GEMEENTE EN DEZE BOEVENBOETE SCHRIJVERS OM GAAN MET MENSEN UIT DE WIJK. BEGIN IS MET ONDERGRONDSE CONTAINERS NEER TE ZETTEN EN DIE DINSDAG NIET PARKEREN PALEN WEG TE HALEN, HELPT GEEN MOER AANGEZIEN IEDEREEN DE DAG ERVOOR AL ZE BAK OP DE STOEP ZET. INMIDDELS AL 3X BOETE GEHAD, OMDAT ER IN DE VERRE OMTREK GEEN PARKEERPLAATS MEER TE VINDEN WAS, SCHANDALIG!!!!
               
Reactie : 17-06-2017 13:00:51
Diegene die allen een goede nachtrust toewenst heeft gelijk.
Destijds was Leidschenveen met haar (nog) 2-3 kwadranten jong en groeiend. Daarop gebaseerd werden ook speelvoorzieningen aangelegd. Inmiddels met de wijk bijna gereed is de polulatie ook enigszins gewijzigd en zijn de kleine kinderen opgegroeid. Zij bezitten inmiddels ook auto' s, die geplaatst moeten worden. Het gemiddeld autobezit per voordeur is gewijzigd.

Daarnaast en niet in het minst als probleemoorzaak; het P-terrein bij het WC (en station Leidschenveen) is het enige dat (na 2 uur) betaald parkeren kent, doordat de Gemeente de grond ervan verkocht. Hoe komen wij nu aan zo'n overschot, dat wij op bedenkelijke wijze kunnen besteden? Bij alle andere statns van de RR e/o E-lijn is het parkeren kosteloos. Echter wordt het ook bij ons gratis, dan is er geen plek meer beschikbaar voor het winkelend publiek.
Maak het aantrekkelijker om met het OV te komen en gaan.

               
Reactie : 17-06-2017 11:29:00
Waarom wordt er niet meer gebruik gemaakt van de parkeergarage onder het CBS? Die staat volgens mij vrijwel leeg. Door de weeks is de gele wijk De Velden bezet door auto's van CBS/Mondriaan/RR forenzen... Weinig plek meer voor de wijkbewoners. Al diverse malen heb ik een prent te pakken gehad in mijn eigen straat omdat er geen parkeerplaats meer was. Zegt zo'n BOA dat ik de auto bij het winkelcentrum moet stallen(dat is betaald parkeren na 2 uur). De Gemeente Den Haag doet helaas niets aan de parkeerproblemen. Er wordt nu volop gebouwd. Leidschenveen was ooit zo parkeerprobleem vrij. Maar sinds de komst van het CBS en Mondriaan is het jammer genoeg uit met parkeerprobleemvrij parkeren. Sommige bewoners houden een parkeerplekje 'vrij'. Ik geef ze niet eens ongelijk. Sommigen hebben meerdere klusauto's of hobbyauto's. In gezinnen zijn meerdere auto's gekomen. En zo gaat het maar door. De parkeerdruk neemt alleen maar toe. En de Gemeente doet niets........
Welterusten verantwoordelijk stadsdeelkantoor directeur mevrouw Vos en wethouder de heer De Bruijn. Slaap gerust verder.
               
Reactie : 17-06-2017 10:06:12
Beste "Laners" ,

Wat de heer Janssen schreef is correct. BOL is geen partij meer ter zake de parkeer perikelen. Tegen de bierkaai valt niet op te werken.
Ooit, nog voordat de Poort van Lanen werd opgeleverd is er een wijkschouw geweest, waarbij met o.a. mw. H. Schippers en dhr. S. Dekker door Lanen gelopen is. Erkent werd dat de parkeer mogelijkheden beperkt waren. Toen was er zelfs nog geen Mondriaan!
Vervolgens kregen wij van doen met dhr. P. Smit en die zag ook in dat de situatie te wensen overliet. Hij liet onderzoeken hoe bijv. de parkeergarages bij de flats werden gebruikt en hij liet metingen verrichten, waarbij Lanen in 4 delen werd opgedeeld. Duidelijk is/was dat in de buurt van "de dam" (richting Kyocera-stadion) de P-druk aanmerkelijk lager was dan richting PvL, waar nu ook nog ZoL bijgebouwd wordt. Volgens de prospectus daarvan wordt per voordeur daarvan 1 P-plek aangelegd, op eigen terrein. De kopers krijgen een eigen plek en de huurders een wisselplek, achter de slagboom. Inmiddels hebben wij van doen met dhr. T. de Bruin en die heeft alvorens uitspraken te doen ook metingen laten verrichten. In zijn wijsheid heeft hij Lanen over 1 kam geschoren en zodoende kwam men op een P-druk van 54%. Maatregelen konden, maar dan moesten die door de meerderheid van de wijkbewoners gedragen worden. Voorts is een kentekenonderzoek verricht, waarbij 4/6 van de kenteken posities werden betrokken. Hoe op basis daarvan de herkomst van de auto bepaald kan worden is en blijft een raadsel.
Tenslotte wordt het e-auto bezit gestimuleerd en worden daarvoor doelgroep P-plaatsen toebedeeld met een dubbele laadmogelijkheid en afhankelijk van de frequentie wordt dan de 2e P-plek ook afgekruisd. Zo' n plaats is er bij het begin van de Cor Spaanslaan en i.t.t. andere E-plekken heeft die geen onderbord met tijdsaanduiding (10.00-22.00), zodat die plek altijd vrij is. De vaste gebruiker ervan komt 's ochtend van buiten Den Haag, plaatst zijn auto op zijn plek en gaat per RR naar zijn bureau, dat hij 's avonds verlaat waarna hij per RR terug naar zijn auto gaat, die inmiddels na 1 dag weer opgeladen is en die afkoppelt om huiswaarts te gaan. Hij geniet momenteel 14 dagen vakantie en de plek is leeg...
Waarom niet een deel van Lanen waar de P-druk evident hoog is en waar de Gemeente zich verschuilt achter de norm van 500 mtr. een oplossing gelijk het Bezuidenhout en betaald parkeren van 09.00 tot 14.00. Daarmee blijven openbare wisselplekken vrij (let wel iedereen betaald wegenbelasting)
en kan men kosteloos op grotere afstand van de bestemming parkeren. Het wordt dan wel minder aantrekkelijk met eigen vervoer (auto) naar de bestemming te komen.
Verplaatsen van de P-druk zal dan ook niet zo zeer aan de orde zijn, indien de kring ruim genoeg wordt gemaakt.

Willen wij 26-6 tussen 19.30 en 2100 iets anders dan slechts horen, dan lijkt mij een en masse verschijning met saamhorigheid en eendracht optimaal. Wij willen toch niet weer een bijeenkomst in de geest van die voor de 4e kliko of de ontwikkelingen t.a.v. het winkelcentrum Leidschenveen?
Wij hebben de dag na Pinksteren ervaren hoe de gevulde plastic kliko 's middags laat (omdat eerst de route van maandag = 2e Pinksterdag gereden moest worden)als speelbal op de wind over straat ging en hoe reeds woensdag adequaat de troep werd opgeruimd.

Wil men over en weer hap snap informatie en inzichten uitwisselen of moet er koeien bij de horens gevat worden? Het is n.m.m. aan diegene voor wie men -goed bedoelt- vanuit ons Stadsdeelkantoor een oplossing aangedragen dacht te hebben. Zijdelings; 16 P-plekken erbij en hoeveel ervan af, nu ZoL gebouwd wordt en bij het hoogspanningshuisje HTM op de VA weg een hek geplaatst is. Daar stonden al jaren lang, gedoogd, minimaal 3 auto's door de weeks overdag.

Groet en laat ons hopen op een goede oplossing voor de onderkende problemen.
               
Reactie : 17-06-2017 09:39:51
Sta ook niet te springen op betaald parkeren maar 12 parkeerplaatsen erbij gaat ook geen zoden aan de dijk zetten. 26 juni maar eens gaan kijken!
               
Reactie : 17-06-2017 09:38:23
Ik zou erg blij zijn met 12 parkeerplekken op de Gerard Doggerlaan. Dan zou ik ook gewoon 's avonds thuis kunnen komen, zonder een rondje te rijden en in een andere straat te parkeren.
               
Reactie : 17-06-2017 09:35:46
Klopt helemaal. Wat de parkeerdruk verhoogt zijn de auto's uit de flat die geen gebruik maken van de parkeergarage.
               
Reactie : 16-06-2017 20:27:16
Ik vind het werkelijk een schande wat er nu allemaal speelt. Een woonwijk De Lanen, waar wij aan de Socrateslaan wonen, waar een Smulhoeve, een Mondriaan voor volwassenen neergezet wordt, een CBS, een winkelcentrum en nu weer een appartementenconplex met 1 parkeerplaats per appartement gebouwd wordt. En dat zonder vooruit te denken dat het weleens krap kan worden qua parkeerplaatsen. Wij hebben een brief gestuurd naar het college die nieuwe tellingen zouden doen in januari/februari. Nooit meer wat van gehoord! Betaald parkeren van 9.00 uur tot 14.00 uur zou veel lucht geven! Ik ben er de 26e bij!
               
Reactie : 16-06-2017 19:29:00
Wij moeten hier ook in actie komen, het kan dus helpen🤔
               
Reactie : 16-06-2017 19:26:51
k ben hier ook niet voor! Ook heel vervelend systeem. Ze bouwen alleen te veel waardoor er nu krapte ontstaat met de auto's. Soms wel drie auto's per gezin
               
Reactie : 16-06-2017 19:26:08
Ja, en wat kost dat? Dan krijg je die parkeerwachters weer door je wijk... Buiten dat die hoogst irritant zijn, doen ze het niet voor niets!
               
Reactie : 16-06-2017 19:24:53
Betaald parkeren is geen oplossing en duur! Bij de aanleg van de lanen is de parkeernorm verlaagd van 2 naar 1,2. Er zijn dus te weinig plekken en dat zal betaald parkeren echt niet oplossen. Je krijgt dan verschuiving naar andere straten in de wijk. Extra plekken is de enige optie. Niet aan betaald parkeren beginnen, voor je het weet betaal je 30 euro voor je eigen vergunning en nog eens extra voor bezoekerskaarten. Heb de hele invoering meegemaakt in Scheveningen... Je bezoek is 5 minuten te laat met schijfje doordraaien en er ligt al een vette prent op!
               
Reactie : 16-06-2017 19:23:53
Die extra parkeerplaatsen zijn die voor de medewerkers van het CBS of leerlingen van het Mondriaan college 😬?
Van de week monteur aan huis gehad, die kon nergens z'n auto kwijt, uiteindelijk maar op de stoep..
Een makelaar deed de bezichtigingen van een huis hier verderop pas na 17.00 uur.
               
Reactie : 02-06-2017 11:23:08


Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL) heeft in 2014 en 2015 met vertegenwoordigers van het Stadsdeelkantoor Leidschenveen en afdeling Verkeer op ít Spui overleg gevoerd over het nijpende tekort aan openbare parkeerplaatsen in een groot aantal straten van De Lanen. Gemeente Den Haag presenteerde daarbij onderzoeksrapporten van metingen van de parkeerdichtheid in 2011, 2012 en 2014 met de conclusie dat er binnen een straal van 500 meter van de betreffende straten weliswaar op verschillende meetmomenten overdag en ís nachts een hoge parkeerdichtheid is geconstateerd van ca 85% bezette parkeerplaatsen, maar de norm is gesteld op 90% voordat er maatregelen worden getroffen. Als maatregelen werd hierbij gedacht aan een parkeervergunningstelsel voor 2e en 3e autoís per woonadres of bedrijfsautoís, maar ook dat idee is verlaten, omdat het parkeerdiscipline betreft van de bewoners zelf: de gemeente erkent niet dat er overlast is van CBS of ROC, wel van forensen Voor BOL was er toen geen reden meer voor verder overleg over dit onderwerp.

Een aantal individuele bewoners is toch blijven aandringen op uitbreiding van het aantal openbare parkeerplaatsen in De Lanen.
Kennelijk is de gemeente nu overstag gegaan en worden gedeelten van trottoirs in de openbare ruimte verplaatst om parkeerplaatsen aan te leggen.
BOL voert over dit onderwerp geen overleg meer met de gemeente!
Vriendelijke groeten,
Anton Janssen
Voorzitter