Volgend artikel Vorig artikel

Parkeertellingen 2017


Geplaatst op 03-11-2017 10:55
Ik kan mij herinneren dat er vorige maand parkeertellingen gedaan zouden worden in De Lanen. Dit vanwege de parkeerdruk in de wijk.
Is al bekend wat de uitkomsten hiervan zijn? Gaat BOL dit delen op deze website?

Bedankt!
               
Reactie : 17-07-2019 21:59:19
Beste mensen,

Waar u wellicht kennis genomen heeft van het verslag van het overleg aangaande de parkeersituatie in m.n. een gedeelte van Lanen, kan ik mij slechts verheugen over het feit dat BOL zich weer bij deze -onderkende en erkende- problematiek en mogelijke oplossingen daarvan heeft aangesloten.
Gegeven is dat het een kwestie van lange adem is, maar er lijkt nu toch beweging in te gaan komen.

Komt dadelijk het draagvlakonderzoek aan de orde; doe dan a.u.b. daaraan mee en weet; Uw mening telt.
               
Reactie : 14-05-2019 19:54:15
Beste mensen, Wat de uitslag van alle jarenntellinge ook uit zullen wijzen, er zijn gewoon parkeerplaatsen te weinig!
Hoe je het ook wendt of keert, dit kan, en gaat nooit meer goed komen.
De gemeente weet dit probleem nu al heel wat jaren te rekken en voor zich uit te schuiven, en wat is de grap! ze zijn zelf voor de volle 100% de veroorzaker van alle problemen.
Als je normaal wil kunnen parkeren als je uit je werk komt, rest je maar 1 ding en dat is verhuizen naar een woonwijk die niet door een kleuterschool is ontworpen.
Volgens de gemeente is 10 woningen nog steeds 7 parkeervakken!!
Strak rekenwerk jongens!! Jammer dat wij bewoners de dupe zijn van hun gestuntel.
               
Reactie : 25-04-2019 15:03:15
Beste allen,

Naar wij vernamen ligt de zaak uiteindelijk bij de Wethouder.
Hij moet beoordelen of een haalbaarheidsonderzoek nu in gang gezet moet gaan worden en zo ja, op welke wijze.
Wij allen kijken belangstellend uit naar vervolgberichten.

Nb. In de omgeving van het Haga/Leyenburg is men zich er inmiddels van bewust dat maatregelen, om onderkende P-druk te verminderen, toereikend zijn wanneer die in een beperkte straal worden doorgevoerd. Moet men verder lopen om onbetaald te kunnen parkeren, dan komen alternatieven aan de orde en wij hebben de OV-lijnen 19, 30, 3/4 en de E-lijn.
               
Reactie : 25-03-2019 15:01:46
wat er ook gebeurt, welk onderzoek ook wordt ingesteld, laat di zich niet alleen richten op het gedeelte in de omgeving van randstadrail, Mondriaan en CBS.
Ook het gedeelte van de Lanen vanaf Donau in de richting van het winkelcentrum ondervindt veel parkeeroverlast van met name forensen die gebruik maken van OV
               
Reactie : 22-03-2019 19:13:00
Wat ik zo jammer vind is dat het onderwerp parkeerproblematiek al echt jaren een onderwerp van gesprek is. Vorig jaar werden er nog een paar mensen uitgenodigd om te praten over het aanbrengen van wel 16 hele parkeerplaatsen extra en voordat de bijeenkomst begon er al 6 vanaf gehaald werden. Later bleek dat de overige 10 parkeerplaatsen ook niet realiseerbaar waren. Dus van de 16 bleven er 0 over. Wat ik niet zo goed begreep was dat er maar een man of 20 uitgenodigd waren. Jullie waren vast bang voor hetgeen er die avond gebeurde. Er waren veel meer mensen en soms werd er stevig gediscusieerd. Lastig he mensen die in de lanen wonen die graag een einde zien aan de parkeerproblematiek. Er was 1 dame van de gemeente die wilde sowieso helemaal niks. Alleen maar rust.
Meerdere malen zijn er al tellingen gehouden maar dan over de hele wijk de lanen en dan bleek dat er voldoende plaatsen waren. Ja dat snap ik. Vanaf de larivelaan gaan de mensen van het CBS het mondriaan reizigers met de randstadrail en bewoners van de poort van lanen die geen parkeerplaats van 75 euro per maand kunnen betalen niet zover parkeren want dan moeten ze veel te ver lopen en zoveel tijd hebben deze mensen niet. Nu staat de discussie dus weer stil omdat de gemeente weer een of ander onderzoek wil doen. Voer gewoon betaald parkeren in. 1ste auto voor niets bezoekers aanmelden voor weinig en vervolgens de rest voor veel geld. Zo is het in houtwijk ook ingevoerd en iedereen is er blij mee. Gemeente sla spijkers met koppen laat die bureaucratie eens los en durf een beslissing te nemen. Heb eens voor 1 keer lef.
               
Reactie : 09-02-2019 19:16:02
Geachte bewoners van De Lanen,
De gemeente Den Haag heeft n.a.v. de parkeertellingen 2017 geconcludeerd dat er parkeerproblematiek bestaat in De Lanen van Leidschenveen. Ook zijn er meldingen van parkeeroverlast blijven binnenstromen van betrokken bewoners van De Lanen. De gemeente heeft BOL benaderd over haar idee dit op te lossen met een parkeervergunningsysteem, maar dat de meningen daarover in De Lanen nogal uiteenlopen. Of BOL daarom een draagvlakonderzoek wilde uitvoeren! Nee, dus!
Of BOL dan een verzoek wilde indienen bij de gemeenteraad om de gemeente een draagvlakonderzoek te laten houden. Dat heeft BOL wel gedaan medio november 2018. Daarop heeft de gemeenteraad in december 2018 de opdracht gegeven aan het College B&W om dit te organiseren. Dat wordt nu door de betrokken dienst voorbereid en zal zeker nog in 2019 plaatsvinden!
               
Reactie : 09-02-2019 14:14:33
BOL, kom op en laat ons niet onwetend, waar vanuit de Gemeente naar uw orgaan wordt verwezen m.b.t. de actualiteit en de ontwikkelingen!
Verbazingwekkend overigens te moeten vernemen dat onze overheid het nu via u meent te moeten spelen, waar U zich eigenlijk altijd van dit issue heeft gedistantieerd.
Zo daar nu om ons onbekende reden een wijziging in uw bemoeienis heeft voorgedaan, vernemen wij "Laners I" graag waarin die gelegen is en wat het resultaat dan wel is en wat tussentijds gebeurde, waarvan/-over wij onwetend zijn gebleven.
Naar (ook) uw vervolgberichten wordt vanuit de wijk met belangstelling uitgekeken.
               
Reactie : 16-11-2017 18:12:59
Heeft de gemeente ook aangegeven waarom de parkeertellingen zijn uitgesteld? Ik kan mij voorstellen dat men de (negatieve) effecten wil bekijken door het invoeren van betaald parkeren bij de park en ride van treinstation Ypenburg. Hierdoor gaan er (nog meer) forensen in de Lanen parkeren. Ook de flat in aanbouw op de Laan van Leidschenveen zal voor extra parkeerdruk gaan zorgen.

Toch vreemd dat dit zonder enige vorm van communicatie vanuit het stadsdeel/de gemeente zo wordt besloten.
               
Reactie : 16-11-2017 14:01:24
Beloofde Parkeertellingen De Lanen Leidschenveen nog niet uitgevoerd.


Eind oktober zouden er parkeertellingen plaats vinden in De Lanen in Leidschenveen. Bij navraag voor de uitkomsten werd ons duidelijk dat deze tellingen uitgesteld zijn. Er hebben dus nog geen tellingen plaatsgevonden.

We kregen bij BOL veel vragen binnen, men is duidelijk ge´nteresseerd naar de uitkomsten.

We zullen dus nog even moeten afwachten.
Vriendelijke groet BOL
               
Reactie : 15-11-2017 18:26:18
Er zouden parkeervakken bijkomen, maar de buurt was er tegen!!!
Wie het nog snapt mag het zeggen.
Volgens mij heeft de buurt deze elende aan zichzelf te danken, en ik zou niet te veel vertrouwen hebben dat de gemeente dit op gaat lossen.
Die gaan de bewoners de komende 10 jaar nog wel aan het lijntje houden met parkeer tellingen hoor.
Zijn ze erg goed in, aan het lijntje houden.
               
Reactie : 10-11-2017 09:44:34
Er zouden eind oktober parkeertellingen gedaan worden. Zodra we de resultaten horen gaan we die gelijk publiceren. Zal wel binnenkort komen.
               
Reactie : 09-11-2017 19:55:28
Voor de mensen die nog steeds denken dat de gemeente iets aan de parkeerproblemen gaat doen:

DREAM ON
               
Reactie : 08-11-2017 12:20:12
Beste mensen,

Ter zake gestelde vragen
1- over het moment van telling en de respectievelijke tijdstippen daarvan (Mondriaan leerlingen e.a. + koffie visite 's avonds met extra belasting van capaciteit)
2- Lanen in 4-en, of in het geheel, doorgezet aan de betreffende ambtenaren, zijn tot op heden nog onbeantwoord gebleven?!
Vanzelfsprekend speelt de beantwoording van die vragen een rol bij de evaluatie en eventueel te nemen maatregelen.

Nog altijd wordt vanuit de wijk geopteerd voor betaald parkeren van 09.00 en 14.00 uur, waarmee het gastverblijf wordt gereduceerd en het OV gebruik wordt gestimuleerd.
Vertrouwend dat de 2 vragen spoedig alsnog beantwoord worden, kijken wij belangstellend uit naar de follow up.
               
Reactie : 03-11-2017 16:25:09
Momenteel is nog niets bekend. Zodra we iets horen gaan we dat natuurlijk op de website zetten. Ook wij zijn erg benieuwd naar de uitkomst. En naar eventuele vervolg acties. We houden u op de hoogte. Vriendelijke groetjes BOL