Volgend artikel Vorig artikel

Parkeertellingen 2017


Geplaatst op 03-11-2017 10:55
Ik kan mij herinneren dat er vorige maand parkeertellingen gedaan zouden worden in De Lanen. Dit vanwege de parkeerdruk in de wijk.
Is al bekend wat de uitkomsten hiervan zijn? Gaat BOL dit delen op deze website?

Bedankt!
               
Reactie : 09-02-2019 19:16:02
Geachte bewoners van De Lanen,
De gemeente Den Haag heeft n.a.v. de parkeertellingen 2017 geconcludeerd dat er parkeerproblematiek bestaat in De Lanen van Leidschenveen. Ook zijn er meldingen van parkeeroverlast blijven binnenstromen van betrokken bewoners van De Lanen. De gemeente heeft BOL benaderd over haar idee dit op te lossen met een parkeervergunningsysteem, maar dat de meningen daarover in De Lanen nogal uiteenlopen. Of BOL daarom een draagvlakonderzoek wilde uitvoeren! Nee, dus!
Of BOL dan een verzoek wilde indienen bij de gemeenteraad om de gemeente een draagvlakonderzoek te laten houden. Dat heeft BOL wel gedaan medio november 2018. Daarop heeft de gemeenteraad in december 2018 de opdracht gegeven aan het College B&W om dit te organiseren. Dat wordt nu door de betrokken dienst voorbereid en zal zeker nog in 2019 plaatsvinden!
               
Reactie : 09-02-2019 14:14:33
BOL, kom op en laat ons niet onwetend, waar vanuit de Gemeente naar uw orgaan wordt verwezen m.b.t. de actualiteit en de ontwikkelingen!
Verbazingwekkend overigens te moeten vernemen dat onze overheid het nu via u meent te moeten spelen, waar U zich eigenlijk altijd van dit issue heeft gedistantieerd.
Zo daar nu om ons onbekende reden een wijziging in uw bemoeienis heeft voorgedaan, vernemen wij "Laners I" graag waarin die gelegen is en wat het resultaat dan wel is en wat tussentijds gebeurde, waarvan/-over wij onwetend zijn gebleven.
Naar (ook) uw vervolgberichten wordt vanuit de wijk met belangstelling uitgekeken.
               
Reactie : 16-11-2017 18:12:59
Heeft de gemeente ook aangegeven waarom de parkeertellingen zijn uitgesteld? Ik kan mij voorstellen dat men de (negatieve) effecten wil bekijken door het invoeren van betaald parkeren bij de park en ride van treinstation Ypenburg. Hierdoor gaan er (nog meer) forensen in de Lanen parkeren. Ook de flat in aanbouw op de Laan van Leidschenveen zal voor extra parkeerdruk gaan zorgen.

Toch vreemd dat dit zonder enige vorm van communicatie vanuit het stadsdeel/de gemeente zo wordt besloten.
               
Reactie : 16-11-2017 14:01:24
Beloofde Parkeertellingen De Lanen Leidschenveen nog niet uitgevoerd.


Eind oktober zouden er parkeertellingen plaats vinden in De Lanen in Leidschenveen. Bij navraag voor de uitkomsten werd ons duidelijk dat deze tellingen uitgesteld zijn. Er hebben dus nog geen tellingen plaatsgevonden.

We kregen bij BOL veel vragen binnen, men is duidelijk ge´nteresseerd naar de uitkomsten.

We zullen dus nog even moeten afwachten.
Vriendelijke groet BOL
               
Reactie : 15-11-2017 18:26:18
Er zouden parkeervakken bijkomen, maar de buurt was er tegen!!!
Wie het nog snapt mag het zeggen.
Volgens mij heeft de buurt deze elende aan zichzelf te danken, en ik zou niet te veel vertrouwen hebben dat de gemeente dit op gaat lossen.
Die gaan de bewoners de komende 10 jaar nog wel aan het lijntje houden met parkeer tellingen hoor.
Zijn ze erg goed in, aan het lijntje houden.
               
Reactie : 10-11-2017 09:44:34
Er zouden eind oktober parkeertellingen gedaan worden. Zodra we de resultaten horen gaan we die gelijk publiceren. Zal wel binnenkort komen.
               
Reactie : 09-11-2017 19:55:28
Voor de mensen die nog steeds denken dat de gemeente iets aan de parkeerproblemen gaat doen:

DREAM ON
               
Reactie : 08-11-2017 12:20:12
Beste mensen,

Ter zake gestelde vragen
1- over het moment van telling en de respectievelijke tijdstippen daarvan (Mondriaan leerlingen e.a. + koffie visite 's avonds met extra belasting van capaciteit)
2- Lanen in 4-en, of in het geheel, doorgezet aan de betreffende ambtenaren, zijn tot op heden nog onbeantwoord gebleven?!
Vanzelfsprekend speelt de beantwoording van die vragen een rol bij de evaluatie en eventueel te nemen maatregelen.

Nog altijd wordt vanuit de wijk geopteerd voor betaald parkeren van 09.00 en 14.00 uur, waarmee het gastverblijf wordt gereduceerd en het OV gebruik wordt gestimuleerd.
Vertrouwend dat de 2 vragen spoedig alsnog beantwoord worden, kijken wij belangstellend uit naar de follow up.
               
Reactie : 03-11-2017 16:25:09
Momenteel is nog niets bekend. Zodra we iets horen gaan we dat natuurlijk op de website zetten. Ook wij zijn erg benieuwd naar de uitkomst. En naar eventuele vervolg acties. We houden u op de hoogte. Vriendelijke groetjes BOL