Volgend artikel Vorig artikel

Op zebrapad bij scholen heel gevaarlijk zelfs op zebrapad en auto rijdt door.


Geplaatst op 19-12-2017 15:21
Vanochtend stond ik met drie kinderen en met mij nog een ouder met 2 kinderen op het punt van oversteken naar het eendenplein op het zebrapad aan de kant met Vlietkinderen op de kop. De auto rijdt door en stopt niet voor ons. Omdat ze normale snelheid heeft, is het zo bizar. Levensgevaarlijk. Ik heb mij voorgenomen volgende keer kentelennummer op te schrijven en door te geven aan de wijkagent? Iemand nog andere suggesties. Ik zou het fijn vinden als we in de reacties niet veroordelen maar samen komen tot hoe dit gevaar bekend kan worden bij de politie en dat er een oplossing komt voordat iemand daar wordt aangereden. Het blijft een druk punt om half 9 en niet iedereen is alert
               
Reactie : 07-02-2019 11:59:17
SCHANDALIG, die gedraging van hen.
Wat ik welhaast nog erger vindt is dat de VOP's op de Ln van L'veen ingetekend zijn over de rijstroken voor het autoverkeer. Men heeft verzuimd deze aan te brengen van trottoir tot trottoir en daardoor is de oversteek van de rijwielpaden op zich al een avontuurlijke bezigheid. Met enige regelmaat worden voetgangers dan ook (bijna) aangereden door fietsers e/o bromfietsers ("pizzacoureurs") die menen dat de weg van hen is, waarbij aangetekend dat zij naderend met elektrische voertuigen vrijwel onhoorbaar naderen.
Mogen a.u.b. de VOP's worden doorgetrokken, waar deze voor de gehele weg (=inclusief berm) van toepassing zijn.
Als er dan toch belijnd wordt; leg a.u.b. op de kruisingsvlakken "don't block intersectionkruisen"aan. Nu stopt men voor de VOP (aan de o.z. van de kruising) en blokkeert men de doorgang van het kruisend en primair voorrangsplichtig verkeer, dat de woonwijk wil verlaten.
Gaat de verplichting tot het verlenen van vrije doorgang cq voorrang niet op bij gelijktijdige nadering? De actualiteit leert dat -in de spitstijden- voorrang verleent wordt aan aansluitende weggebruikers die vanaf heinde en ver komen!
               
Reactie : 19-01-2019 09:17:28
als iedereen zich is aan de spelregels zou houden .zou het er beter uitzien .
ook in de woonwijken 30 km maar er zijn erbij die zich niet aan de regels houden .
en dit zijn soms ook nog ouders die zelf kinderen hebben .
               
Reactie : 23-12-2017 11:35:00
bij het zebrapad aan de andere kant (hoek Jacobsmantelstraat en Mosselsingel) gebeurt dit ook nog wel eens. Ook de situatie met het fietspad daar blijft, ondanks de verbeteringen van een aantal jaar terug, gevaarlijk. Onlangs is daar nog iemand op de fiets aangereden volgens mij. Het is s ochtends gewoon veel te druk als op deze twee punten en auto's de achterliggende wijk uit gaan en geen andere optie hebben, en er auto's zijn die daar de wijk in willen (deels ouders die hun kind blijkbaar zo'n beetje op het schoolplein willen afzetten) en dan alle mensen die lopend en fietsend richting school gaan. Hopelijk gebeuren er geen verdere ongelukken.
               
Reactie : 20-12-2017 08:55:29
Eigenlijk zou er een lijst moeten komen van levensgevaarlijke punten. Mijn zoontje is vorig jaar aangereden op de Oude Middenweg. Ter hoogte van de Gamma brug.
In principe hebben de auto's daar voorrang, maar ze rijden daar te hard om nog te stoppen als er een kind daar net niet op tijd stopt. Hij reed op zijn eigen fietsje.
               
Reactie : 20-12-2017 08:54:50
Het is inderdaad een hele uitdaging.
               
Reactie : 20-12-2017 08:54:15
Goed dat je dit aangeeft. Ik probeer mijn kinderen ook altijd uit te leggen dat er in de auto ook maar 1 iemand zit met een paar ogen. Ik durf er niet auto te rijden om half 9:niet te doen
               
Reactie : 19-12-2017 16:36:22
Ik woon in de straat naast de school. Als ik s ochtends langs de school rij om op weg naar mijn werk te gaan, kom ik ogen te kort. Vaak moet ik op de weg langs dubbel geparkeerde auto's waar kinderen op hun fiets van de andere kant komen, vervolgens komen er van twee kanten voetgangers en fietsers, na de drempel komen er nog auto's langs en vervolgens moet ik midden op de weg stoppen omdat er opeens voetgangers oversteken op het zebrapad.
De situatie moet inderdaad anders. Ik doe mijn best als automobilist maar kom echt ogen te kort. Fijn als de voetgangers hier ook bewust van zijn.
               
Reactie : 19-12-2017 16:35:52
Met school in overleg voor klaar-over dmv vrijwilligers vanuit ouders. Zo komen alle kinderen en ouders veilig over.
               
Reactie : 19-12-2017 16:35:15
De Connexxion bus rijdt daar ook vaak hard door, laatst nog toen ik met mijn drie kleine kinderen al halverwege was...
               
Reactie : 19-12-2017 15:30:37
Beste Leontien, de verkeerssituaties rond de scholen in Leidschenveen zijn te gevaarlijk. Ik woon zelf vlakbij de Montessorischool en breng mijn kinderen daar iedere dag naar toe.
Ik wil deze kruispunten veiliger maken en heb mezelf daarom, als vertegenwoordiger van Leidschenveen, kandidaat gesteld voor de Gemeenteraad 2018 voor de VVD. Bij de Montessorischool heb ik samen met raadslid Monique van der Bijl al kunnen zorgen voor extra toezicht door Medewerkers Handhaving. Misschien kan dat bij het Eendenplein ook?
               
Reactie : 19-12-2017 15:31:45
Mijn punt is dat ik bij een zebrapad stond
               
Reactie : 19-12-2017 15:23:46