Buurtpreventie

Samenwerking convenant “BPT” getekend
Geplaatst door 24 februari 2013

“Na maandenlange voorbereidingen en besprekingen met alle betrokkenen is het Buurt Preventie Team Sportbuurt uitgebreid tot bijna het gehele kwadrant De Velden van de wijk Leidschenveen. De naam van dit BPT is nu dan ook “BPT De Velden”.

Op 22 februari 2013 is het Convenant getekend waarin BPT De Velden en alle betrokken instanties hun rollen en taken hebben vastgelegd. Tijdens een officiële, maar gezellige bijeenkomst werd het Convenant in aanwezigheid van een aantal genodigden ondertekend door:


Mevrouw Tanja Raaijmakers en de heer Oscar Mechielsen namens BPT De Velden;
Mevrouw Mendy van Veen: Directeur Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg;
Dhr. Hof: Bureauchef Politiebureau Ypenburg/Leidschenveen;
Dhr. Anton Janssen: voorzitter Bestuur Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL).

BPT De Velden draagt bij aan de veiligheid in uw buurt. De deelnemers van het BPT De Velden lopen regelmatig rondes door de buurt en indien zij onveilige situaties aantreffen, waarschuwen zij de politie of de wijkagenten en de gemeente.

In de kwadranten De Lanen Rietbuurt, De Vissen en De Velden bestaan overal al BPT's. 

In alle BPT’s in Leidschenveen is alle hulp van bewoners welkom. 
U kunt zich het beste aanmelden bij de betreffende BPT’s in uw buurt, maar ook via BOL: 

Stuur dan een e-mailtje naar info@leidschenveen.nu
of direct naar de BPTin uw wijk


Email de BPT.s

De Vissen : bptdevissen@gmail.com
De Velden : mail@bptdevelden.nl
Lanen & Rietbuurt : bpt@lanen-rietbuurt.nl

************************

 
Go Top