De Velden

Buurtpreventieteam De Velden

 Contactpersoon Oscar Mechielsen 


         E-mail: mail@bptdevelden.nl

Facebookpagine HIER

**********

12 september 2018

Het Buurtpreventieteam de Velden (BPT) loopt sinds de oprichting in 2012 wekelijks meerdere ronden in de Leidschenveense wijken ‘De Velden A’ en de ‘De Velden B’.

 Deze wijken worden grofweg omringd door de Oude Middenweg/A4, Kostverlorenweg, de Veenweg en de Zoetermeerse Rijweg. 

Het buurtpreventieteam fungeert daarbij als extra ‘ogen’ voor politie en gemeente en meldt onvolkomenheden in de openbare ruimte in de wijk voor herstel en afwikkeling aan onze wijkagent en het klantcontactcentrum van de gemeente Den Haag. Voorbeelden van meldingen zijn gebreken aan straatmeubilair en bestrating, niet opgehaald huis- of zwerfvuil, niet werkende verlichting, onveilige situaties en groenonderhoud. Daarnaast biedt het BPT de bewoners een luisterend oor waar het de leefbaarheid in de wijk betreft. Om de veiligheid in de wijk te verhogen heeft het BPT samen met de woningcorporaties en gemeente verlichting in de achterpoorten gerealiseerd, zodat de achterpoorten ook in het donker goed zijn aangelicht.

Bent u bewoner van De Velden A of B en spreekt het u aan om zelf mee te lopen, mailt u dan naar bovenstaand mailadres voor een proefronde (de gewenste loopfrequentie bepaalt u daarbij zelf). Met gezamenlijke inzet houden we onze wijk immers blijvend leefbaar!

 ******

31 januari 2014

Verlichtingsactie Buurtpreventieteam de Velden zet wijk in het licht


Deze week is Buurtpreventieteam de Velden in de wijk Leidschenveen  in samenwerking met Gemeente en woningbouwvereniging Vidomes begonnen aan het plaatsen van lampen in een aantal donkere achterpaden.

Buurtpreventieteam de Velden (BPT) loopt nu al 2 jaar met grote regelmaat haar rondes in de Velden A en B  in de wijk Leidschenveen. Met 14 vrijwilligers neemt het BPT haar rol serieus als het gaat om openbare ruimte, sociale cohesie en veiligheid in dit gedeelte van de Leidschenveen.

Tijdens deze rondes constateerde het BPT dat veel achterpaden c.q. brandgangen niet goed waren verlicht, waardoor een gevoel van onveiligheid werd gecreëerd. In overleg met Vidomes werd in 2013 besloten om een actie verlichting op te zetten voor de huurders van Vidomes woonachtig in Velden A en B. Helaas leidde deze actie niet tot het gewenste resultaat en heeft men eind 2013 alsnog gezamenlijk besloten om de actie nieuw leven in te blazen. Dit resulteerde in een financiële ondersteuning van Vidomes betreffende het aan te schaffen materiaal van lampen, kabels en stekkers.  Ook de Gemeente ondersteunt dit initiatief en heeft een financiele bijdrage beschikbaar gesteld om een start van deze actie mogelijk te kunnen maken.

   
Inmiddels zijn 60 lampen van de ongeveer 120 aan te schaffen lampen aangeschaft en worden deze door een aantal vrijwilligers van het BPT met toestemming van de betrokken bewoners opgehangen en aangesloten.  Door gebruik van duurzame verlichting zijn de stroomkosten voor de bewoner beperkt tot nog geen 2 Euro per jaar.


Vrijwilligers van het Buurtpreventieteam de Velden bezig met het aanbrengen van de verlichting in de achterpaden.

Overigens boekte het BPT de Velden al eerder een succes door in overleg met Gemeente en burgemeester van Aartsen aan te geven dat het fietspad gelegen aan het Pijlkruidveld onveilig was door het ontbreken van verlichting. Naar aanleiding van de annexatie begin jaren negentig en de infrastructurele veranderingen daarna bleek dit fietspad een “vergeten” item te zijn. Inmiddels heeft de Gemeente daar afgelopen jaar verlichting aangebracht. Medio mei van dit jaar zal het tussenstuk ter hoogte van de Oude Middenweg onder handen genomen worden om de overstekende fietser ook daar een veilig gevoel te geven.

*********************

22febr 2013

BuurtpreventieTeam de Velden boekt succes!
Het Buurt Preventie Team de Velden heeft succes geboekt. Naar aanleiding van de bijeenkomst met de burgemeester van Den Haag op vrijdag 22 februari 2013 jl. is besloten om het fietspad gelegen aan het Pijlkruidveld (Leidschenveen) zo spoedig mogelijk van verlichting te voor zien.
Dit fietspad loopt vanaf de fietsbrug over de A4, met de Oude Middenweg langs het Pijlkruidveld richting het gedeelte van de Vissen in Leidschenveen.

Fiets(t)ers die regelmatig van dit fietspad gebruik maken zullen op donkere dagen en in de nacht veilig gebruik kunnen maken van dit fietspad.
 Het tussengedeelte op de Oude Middenweg.
Richting de wijk de Vissen te Leidschenveen.


Door Tanja Raaijmakers
Coördinator BPT de Velden.

******************** 
Go Top