Volgend artikel


Geplaatst op -- :


Bewoners vooral wonend in De Lanen in Leidschenveen, ondervindt u hinder en of overlast van de windturbine op de rand van Leidschenveen? 

Meldt u dan aan door email naar BOL

Zodat ook u  een machtiging krijgt om zelf te reageren.

Doe dat door u aan te melden bij BOL.Allereerst Lees onderstaand:

Gemeente Den Haag heeft voorzitter BOL hr Anton |Janssen n.a.v. zijn inspraaksessie over de windturbine ‘Haagse Molen’ d.d. 5/7/2017 in de raadscommissie Leefomgeving aangemeld als gemachtigde om klachten over geluid of slagschaduw in te dienen bij de Omgevingsdienst Haaglanden. 

Die machtiging geldt echter voor hr Janssen persoonlijk, niet als vertegenwoordiger van BOL, of andere bewoners.

hr Janssen mag wel andere bewoners aanmelden als gemachtigde om de Wachtdienst van Omgevingsdienst Haaglanden te bellen voor klachten. Er worden met name bewoners gezocht in De Lanen!!!


Procedure als u eenmaal gemachtigde bent is als volgt:

 Procedure
Hieronder is de manier van oproepen uiteengezet:
 

 *  U neemt in het vervolg bij overlastsituaties contact op met de meldkamer 0888 - 333555     

 *   U krijgt een medewerker aan de lijn en geeft uw melding door;

 *   De medewerker van de meldkamer controleert of u op de oproeplijst staat of u dus gemachtigd bent en neemt vervolgens contact op met de dienstdoende wachtdienstmedewerker;

 *   De wachtdienstmedewerker belt u terug en maakt een afspraak voor een onderzoek.
 
De reistijd van de wachtdienstmedewerker kan maximaal zo’n 45 minuten bedragen. Het kan daarnaast zijn dat de wachtdienstmedewerker tijdens uw oproep al op een andere locatie werkzaam is. Een onderzoek bij u moet dan worden uitgesteld. Wij vragen hiervoor uw begrip.
 
Onderzoek
Bij het onderzoek zal de toezichthouder buiten en binnen de hinder proberen vast te stellen en dit ook proberen vast te leggen middels een geluidmeting. Dit vergt uiteraard uw medewerking zodat het onderzoek plaats kan vinden. 
 


***********