Volgend artikel Vorig artikel

Op 12 december vond diner vrijwilligers en bestuur van Bewonersorganisatie Leidschenveen plaats.


Geplaatst op 14-12-2018 09:50


Op woensdag 12 december vond het jaarlijkse diner plaats, van bestuur van Bewonersorganisatie Leidschenveen.

Bestuur normaal bestaande uit 7 personen waarvan 2 personen verhinderd waren. Tevens waren onze extra gasten  aanwezig. Dit zijn de mensen die het hele jaar zich extra ingezet  hebben als vrijwilliger.

We noemen de mensen die achter de bar staan bij onze bridge/drives, de vrijwilligers die de Bingo en/of Klaverjassen helpen organiseren.

We noemen ook vrijwilligers die zich inzetten als ondersteuning bij projecten bij leefomgeving, denk daarbij aan de gesprekken met gemeente Den haag over beheersing van het ophalen van de vuilcontainers.

Vrijwilligers die als begeleiders van de busreizen   meegegaan zijn die BOL in afgelopen september georganiseerd heeft.

Ook aan tafel waren vrijwilligers aanwezig die de inschrijvingen voor activiteiten helpen co÷rdineren.

Kortom naast bestuur zijn er veel bewoners die  via BOL iets voor de wijk doen.

Bewonersorganisatie Leidschenveen. (BOL) dankt haar vrijwilligers voor de inzet van afgelopen jaar.

Laten we wel zijn, zonder vrijwilligers komt niets tot stand.

Bewonersorganisatie Leidschenveen.

********


Volg al het nieuws van Leidschenveen op nieuws Leidschenveen