Volgend artikel Vorig artikel

Zware haagse industrie mogelijk naar Vlietzone.


Geplaatst op 11-02-2019 12:23
Bron           Vlietnieuws


ZWARE HAAGSE INDUSTRIE NAAR VLIETZONE
Er bestaat een kans dat zware Haagse industrie zoals een betonfabriek en een asfaltcentrale van de Binckhorst verplaatst gaat worden naar de Vlietzone: het gebied tussen A4, Hoornbrug, de Vliet en het Zeeheldenkwartier. Dat stelt GBLV-gemeenteraadslid Monica Velú. Zij heeft over de Haagse plannen vragen gesteld aan B&W.

Velú haalt haar kennis uit het rapport Strategie werklocaties 2019-2030 dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft uitgebracht. In de MRDH zit ook Leidschendam-Voorburg. Het gemeenteraadslid wijst erop dat er in het rapport minstens op drie plaatsen wordt gesproken over  het uitplaatsen van watergebonden bedrijvigheid uit de Binckhorst naar de Vlietzone. De Vlietzone wordt hierbij genoemd als mogelijk nieuw regionaal bedrijventerrein.

‘Is het college van B&W zich bewust van het feit dat watergebonden bedrijven uit de Binckhorst vallen onder milieucategorie 4.2, namelijk een beton- en een asfaltcentrale? En dat blijkbaar geen rekening gehouden wordt met het beschermde stads- en dorpsgezicht van Voorburg, de bewoners van Park Leeuwenbergh en de Vlietoever in Voorburg en Leidschendam inclusief de Zeeheldenbuurt’, vraagt Velú.

‘Gaat het college hierover in gesprek met de gemeente Den Haag? Gaat het college de inwoners en gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg tijdig en actief informeren over deze ontwikkelingen om een herhaling van het communicatieve debacle rond de windturbine te voorkomen?’


******

Volg al het nieuws van Leidschenveen op nieuws Leidschenveen