Volgend artikel Vorig artikel

Verbinding tussen De Vissen en de Nieuwe Driemanspolder een stapje dichterbij!


Geplaatst op 14-02-2019 20:48
Bron           BOL


Verbinding tussen De Vissen en de Nieuwe Driemanspolder een stapje dichterbij!
Er is deze week een terugkoppeling ontvangen van de gemeente over de voortgang met het project ‘Wijkpark Leidschenveen’. De terugkoppeling betreft nu:

* Controle bodemkwaliteit van de geluidswal langs de Zoetermeerse Rijweg
Nog voor het einde-maart 2019 wordt gecontroleerd of de afdeklaag van de geluidswal nog voldoende intact is. Dit zal worden gedaan bij de speelplekken bij het Lisdoddeveld en de Wilgenkade
Als er aanleiding toe is zal dan worden besloten of er nader onderzoek zal plaatsvinden naar de kwaliteit van de onderliggende grond, die is gebruikt voor de aanleg van de geluidswal.

* Aanleg verbindingsbruggetjes en wandelpad tussen De Vissen en de Nieuwe Driemanspolder (N3MP).
 Er is een haalbaarheidsstudie gestart naar verbinding tussen De Vissen en N3MP. Dit betreft resp. een locatiestudie voor de brugverbinding en het wandelpad, een schetsontwerp voor het bruggetje, een kostenraming en een dekkingsvoorstel voor de gemeentelijke begroting.
 De planning is om de haalbaarheidsstudie in juni 2019 af te ronden en dan het dekkingsvoorstel in te dienen. 

Let wel: er wordt door de gemeente nu gesproken over 1 bruggetje en niet meer over 2!!

******


Volg al het nieuws van Leidschenveen op nieuws Leidschenveen