Volgend artikel Vorig artikel

Intern de gemeente loopt de afstemming over de 'zomerregeling 2019' voor afvalinzameling vast!


Geplaatst op 16-02-2019 19:07
Bron           BOL


De gemeente is in november 2018 begonnen met een studie om voor meer wijken in Den Haag dan alleen Leidschenveen een uniforme ‘zomerregeling' te treffen voor de inzameling van restafval, pmd en gft. In januari 2019 zou BOL worden ingelicht of de in 2017 en 2018 toegepaste zomerregeling ook in 2019 weer zou worden ingesteld. BOL ontving toen echter de mededeling dat deze studie vertraging heeft opgelopen, maar in de 2e helft februari 2019 uitsluitsel zou worden gegeven. Vorige week ontving BOL de mededeling, dat de voor milieuzaken verantwoordelijke wethouder mevrouw Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) misschien medio maart 2019 pas een besluit zal kunnen nemen over welke zomerregeling voor welke wijk zal worden toegepast, of dat er een uniforme regeling komt voor geheel Den Haag.  

BOL is hier zeer ontevreden over en beschouwt dit als een poging van de gemeente om de ingangsdatum van de zomerregeling in Leidschenveen op zijn vroegst pas per 1/5/2019 in te kunnen laten gaan. BOL vindt dat vertraging van de door de gemeente aangevangen studie geen reden mag zijn voor vertraging van de ingangsdatum van de zomerregeling in Leidschenveen. De Gemeenteraad Den Haag heeft immers al de mogelijkheid geboden om de inzameling van het huishoudelijk afval per wijk af te stemmen op de bestaande voorzieningen, zoals aantal en onderlinge afstand tussen milieustraatjes, of ruimtebeslag van kliko’s op het eigen perceel van de bewoners. Met name bij buitentemperaturen boven 18C is gebleken dat de kliko’s voor pmd, gft en restafval met organisch afval, zoals etensresten, poepluiers, incontinentiemateriaal en kattenbak-vulling veel overlast veroorzaken door stank en maden. Voor deze zomerperiode heeft de gemeente in 2017 (van 1/6 tot 1/10) en 2018 (van 1/5 tot 1/10) ingestemd met het voorstel van BOL om het restafval wekelijks in te zamelen en het pmd en gft alternerend elke 2 weken. Gezien de buitentemperaturen in 2018 wenst BOL in 2019 een zomerregeling van 1/4 tot 1/11.

Volg al het nieuws van Leidschenveen op nieuws Leidschenveen