Windturbinepark op bedrijventerrein Westvlietweg II wordt niet uitgebreid.

Geplaatst op 04-02-2019 21:26
Bron           BOL

De Provincie Zuid- Holland heeft tussen 6 november en 17 december 2018 haar ontwerp-Omgevingsvisie ter inzage vrijgegeven. Door 4 bewonersorganisaties van Leidschendam-Voorburg zijn er gelijkluidende zienswijzen over ingediend dat de bestaande windturbine, die een onherroepelijke vergunning heeft tot 2031, veel overlast veroorzaakt voor de omwonenden en er op deze lokatie geen windturbines bij gebouwd dienen te worden.

 Hierop is door de Provincie op 12 januari 2019 gereageerd dat gezien de bebouwing en de onderlinge afstand tussen windturbines, uitbreiding van dit windpark binnen de bestaande begrenzing niet mogelijk lijkt. 

Let op! 
Dit betekent niet dat de bestaande windturbine (op termijn) niet vervangen kan worden door een hogere met meer rendement!

*****