Doe mee met de enquête. Mensen kunnen meedenken over de ontwikkeling en aanleg van de ondergrondse warmtetransportleiding.

Geplaatst op 24-03-2022 11:56
Bron          


Gasunie en de Provincie Zuid-Holland vragen de denkkracht van inwoners en bedrijven van tien gemeenten. In een online enquête kunnen mensen meedenken over de ontwikkeling en aanleg van de ondergrondse warmtetransportleiding WarmtelinQ. Deze leiding transporteert restwarmte van bedrijven uit de Rotterdamse haven door een groot deel van de provincie. Lokale warmtenetten kunnen op de leiding aansluiten en zo huizen en bedrijven verwarmen. De enquête gaat over het tweede deel van de warmtetransportleiding, van Rijswijk naar Leiden. Dit deel sluit in Rijswijk aan op het eerste deel van Vlaardingen naar Den Haag, dat al in ontwikkeling is. 

Nederland werkt aan een duurzame toekomst. Met minder aardgas. Er zijn verschillende manieren om een woning zonder aardgas te verwarmen. Eén hiervan is met een warmtenet. Dit is een lokaal netwerk van leidingen onder de grond. Hier stroomt heet water doorheen. Dit water wordt gebruikt om huizen en gebouwen mee te verwarmen. Deze huizen hebben dan geen cv-ketel meer nodig. In Nederland zijn nu ongeveer 400.000 woningen aangesloten op een warmtenet. WarmtelinQ is een regionale hoofdtransportleiding. Lokale warmtenetten in gemeenten kunnen op deze hoofdleiding aansluiten. 
Gasunie is verantwoordelijk voor de aanleg van WarmtelinQ. Provincie Zuid-Holland ziet de warmtetransportleiding als belangrijke stap in de energietransitie. Beiden vinden het belangrijk om bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties actief te betrekken en informeren. Na de enquête vinden allerlei vervolggesprekken plaats. Mensen die zich bij de warmtetransportleiding betrokken voelen, kunnen in de enquête aangeven dat ze verder willen praten. 

Doe mee met de enquête 
Inwoners van Den Haag (Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg), Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Zoeterwoude, Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Oegstgeest en Wassenaar kunnen tot uiterlijk 11 april de enquête invullen. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer tien minuten. 
Bezoek de website www.warmtelinq.nl
Mensen die de vragenlijst liever op papier invullen, kunnen bellen met onderzoeksbureau Citisens. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur via het telefoonnummer 0800-75 75 755 (gratis). 

 ===


Klik hier voor alle nieuwsberichten