Nieuwbouw ROC Mondriaan in Leidschenveen Een flexibel, duurzaam en aantrekkelijk onderwijsgebouw voor 1800 studenten

Geplaatst op 29-03-2022 19:18
Bron          

 
Het tijdelijke gebouw van ROC Mondriaan dat aan de Henri Faasdreef stond, wordt vervangen door een duurzaam en toekomstbestendig nieuw schoolgebouw.
Als alles volgens schema verloopt, wordt de nieuwbouw in de tweede helft van 2023 opgeleverd. 

De nieuwbouw is bestemd voor opleidingen in de richting van pedagogiek, sociaal werk, economische en juridische beroepen. 
De nieuwe locatie biedt ruimte aan ongeveer 1800 studenten en 200 docenten, die op wisselende tijden gebruik zullen maken van het gebouw. Om in de eigen parkeerbehoefte te voorzien, komt onder de school een parkeergarage. Verreweg de meeste studenten komen met het openbaar vervoer. Zij krijgen een goede verbinding via het nabijgelegen bus-, tram- en metrostation.  

Duurzaam, groen en licht 
ROC Mondriaan stelt hoge eisen aan duurzaamheid. Het gebouw wordt verwarmd en gekoeld met duurzame warmtepompen. 
Alle verlichting is smart ledverlichting en een groot deel van de elektriciteit wordt opgewekt door de zonnepanelen op het dak. 
Aan het nieuwe schoolgebouw komt een even zo groot, groen schoolplein. Ook de rest van het pand wordt natuur-inclusief gebouwd, met nestplaatsen in de gevel en een divers ecosysteem op het plein, zodat ook insecten en vogels een plek aan of om het gebouw krijgen. 

Voorbereiding nieuwbouw 
Voordat met de nieuwbouw kan worden begonnen, moeten de noodzakelijke vergunningen worden verkregen. Deze zijn inmiddels aangevraagd. De gemeente zal via de gebruikelijke media communiceren over het verloop van de procedure. Onlangs zijn de bouwplannen gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de omwonenden en andere direct betrokkenen. Tijdens die presentatie werd benadrukt dat het oude gebouw niet meer voldeed en dat om die reden ge´nvesteerd wordt in een nieuw, eigentijds en duurzaam onderwijsgebouw voor de studenten. ROC Mondriaan vindt het heel belangrijk om iedereen die er belang bij heeft vanaf de start goed te informeren en mee te nemen in de plannen en het proces van de bouw. Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken over een specifiek onderwerp?  

Laat dit dan via e-mail weten op  :  nieuwbouwhfd@rocmondriaan.nl 

 ===

Klik hier voor alle nieuwsberichten