De gemeente Den Haag organiseerde in Leidschenveen een informatie- en inspraakbijeenkomst over de toekomstige invulling van de historische Landscheidingsdijk.

Geplaatst op 06-11-2022 11:37
Bron          


Invulling van de historische Landscheidingsdijk

De gemeente Den Haag organiseerde in de bibliotheek van Leidschenveen op dinsdagavond 11 oktober een informatie- en inspraakbijeenkomst over de toekomstige invulling van de historische Landscheidingsdijk welke parallel aan onze wijk en de Nieuwe Driemanspolder (N3MP) ligt. 
BOL was deze avond eveneens vertegenwoordigd om samen met de aanwezige bewoners en de gemeente tot een invulling te komen die het algemeen belang dient en draagvlak heeft in de wijk. 

De avond verliep in drie delen. De gemeente startte met het introduceren van de voorgeschiedenis van het project om daarna zijn beweegreden om de dijk aan te schaffen toe te lichten. 
Vervolgens gingen de aanwezigen in de zaal (ca. 40-50) uiteen om in meerdere groepen input te leveren op het project en daarmee de verschillende kansen en zorgen rond het project in kaart brengen. 
Tot slot gaf van iedere groep een vertegenwoordiger plenair aan de zaal weer wat er in de groep besproken werd. 
Ter sprake kwamen o.a. zorgen rond de geplande derde brug, aantasting van de rust in het gebied en privacy voor de bestaande bewoners. 
Als kansen werden o.a. gezien dat het gebied een rijkere biodiversiteit zou kunnen krijgen, onderdeel van een wandelroute (achter de dijk) kan worden en dat de afkalving van de dijk tegengegaan zou kunnen worden. 

Na afloop nam de voorzitter van de BOL, Niels Hunck, nog het woord om de betrokkenheid van BOL door de tijd heen bij de ontwikkelingen rond de Landscheidingsdijk toe te lichten. 

BOL heeft tijdens de ontwikkeling van de N3MP opgemerkt dat er maar twee toegangen zijn naar dit unieke natuur- en wandelgebied. Tijdens de ontwikkeling van de N3MP is het niet gelukt om meer directe toegangen te krijgen vanuit de wijk. Wel is deze behoefte opgepakt door de gemeente Den Haag en is in samenhang hiermee door de gemeente besloten het hele gebied van de landscheidingsdijk aan te kopen. Vervolgens zijn het afgelopen jaar in een aantal sessies voorstellen van een landschapsarchitect besproken. In deze besprekingen heeft BOL de impact van het project op de privacy van omwonenden altijd benadrukt, waarbij BOL vraagtekens heeft gesteld of een recht voetpad boven op de dijk nu wel een goed voorstel kan zijn. BOL heeft benadrukt dat er behoefte is aan meer mogelijkheden om kortere rondjes te kunnen lopen in en naar N3MP, al dan niet met hond onder appel. 

 ===


Klik hier voor alle nieuwsberichten