Provinciebestuur zet windmolenplannen Balij door.

Geplaatst op 29-01-2017 13:22
Bron          

PROVINCIEBESTUUR ZET WINDMOLENPLANNEN BALIJ DOOR

Gedeputeerde, mevrouw Bom-Lemstra, wil blijkbaar het windmolenplan tegen beter weten in doordrukken, zegt Aris Jan Hofker van comité Balij Windmolen Vrij. Zij wil initiatiefnemer Staatsbosbeheer niet teleurstellen. Omgekeerd wil de grondeigenaar de provincie helpen bij de plaatsing van windmolens en er geld aan verdienen. Zij houden elkaar in een wurggreep.

Het besluit baseert de provincie op het milieuonderzoek van bureau Pondera. Dit onderzoek wijst uit dat de Balij geschikt te maken is voor de windmolens. Pondera lijkt echter te willen meewerken aan het realiseren van zoveel mogelijk windmolens, ook als de locaties discutabel zijn. Zij buigt recht wat krom is, stelt Hofker. In haar onderzoek gaat zij echt voorbij aan de natuur- en recreatiewaarden van het gebied en neemt zij het minder nauw met de veiligheid. Ook de opbrengsten worden enorm overschat.

Hoe de provincie het natuurgebied geschikt wil maken voor windmolens is ons echt een raadsel. Dat gaat altijd ten koste van het mooie gebied. Er moet veel bos gekapt worden, wegen aangelegd en met de rust is ook het gedaan als de reusachtige molens gaan draaien, zegt Hofker.

Comité Balij Windmolen Vrij hoopt dat de statenleden het molenplan zullen tegenhouden. Veel partijen hebben inmiddels grote vraagtekens bij het besluit. In februari is bekend of het doorgaat. 

****************