Interview met Anita Vos-Tijdhof

Geplaatst op 09-06-2017 12:38
Bron           Dick Muis


Anita Vos-Tijdhof
Stadsdeeldirecteur Leidschenveen-Ypenburg 
Municipality of The Hague / Nyenrode Business Universiteit.

Haar naam is Anita Vos-Tijdhof, inmiddels 5 jaar Stadsdeeldirecteur Leidschenveen-Ypenburg, geboren en getogen in Enschede en met man en 2 kinderen woonachtig in Leidschendam-Voorburg. 

Via een stage bij het Ministerie van Financiën op Aruba kwam zij in 2000 in Den Haag terecht waar zij financieel beleidsmedewerker werd bij de Bestuursdienst, vervolgens bestuursadviseur en in 2006 aanvaardde zij de functie van Hoofd Parkeren bij de dienst Stadsbeheer van de Gemeente Den Haag, en inmiddels 5 jaar geleden solliciteerde zij met succes naar de vrijgekomen functie van Stadsdeeldirecteur Leidschenveen/Ypenburg. Mw. Vos wil bewoners optimaal betrekken bij het reilen en zeilen in het stadsdeel.

Het jaarlijks interview met de stadsdeeldirecteur heeft onder meer tot doel inzicht te verschaffen in de plannen op korte en lange(re) termijn in het stadsdeel, en wat er tot nu toe is bereikt. Ellen Tolhuisen van Bewonersorganisatie Leidschenveen is geïnteresseerd toehoorder.

In Januari 2017 werd tijdens de Haagse Kracht bijeenkomst het Uitvoeringsplan Leidschenveen-Ypenburg 2017 uitvoerig besproken met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. 

Aan dit uitvoeringsplan zijn een aantal thema’s gekoppeld waaronder: jeugd, onderwijs, opvoeding en zorg. 
Anita zegt daarover.
Wij willen de jeugd meer bij de ontwikkelingen in het stadsdeel betrekken. Het is een uitdaging hoe we dit kunnen realiseren. We denken aan een speciale stadsapp voor jongeren. Ook willen wij ze uitnodigen om met ons in gesprek te gaan.

Het uitvoeringsplan is de jaarlijkse uitwerking van de ambities uit het Wijkprogramma 2016-2019. Daar willen wij de jongeren bij betrekken en jongereninitiatieven stimuleren.Ook is het plan de bewonersorganisaties in de wijken te stimuleren tot meer samenwerking om zo nog betere wijkactiviteiten zoals buurt- en straatfeesten te realiseren. Intensievere samenwerking tussen gemeente, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zorgt voor meer kwaliteit en verbondenheid in de wijk en dat is wat wij nastreven.

Op de vraag hoe vrijwilligers te stimuleren om zich op te geven voor wijkactiviteiten zegt Anita: “Daar willen wij graag over meedenken. Maar er ligt ook een taak voor de bewonersorganisaties om met plannen en initiatieven te komen. Persoonlijke benadering is daarbij een must, ook hierbij kunnen  jongeren een belangrijke rol vervullen.”

Over de samenwerking tussen de verschillende instanties en het stadsdeelkantoor is haar oordeel: “Alle partijen hebben hierin tijd en energie geïnvesteerd met als uitkomst een positief resultaat. Er is een prima samenwerking op vele fronten ontstaan, we streven ernaar dit nog verder uit te breiden.”Er is eigen buurtonderzoek gedaan door medewerkers van politieke partijen over de gang van zaken in het stadsdeel. Daar staat Anita positief tegenover. “Zowel op Ypenburg als in Leidschenveen wordt dat nu gedaan en het zorgt niet alleen voor reuring maar ook voor een andere kijk op situaties. Dit is alleen maar goed. Uiteraard ben ik geïnteresseerd in de uitkomsten van die onderzoeken.

Op de vraag of er één bewonersorganisatie voor het stadsdeel tot de mogelijkheden behoort is Anita duidelijk: “nee, dat is niet haalbaar, het stadsdeel is daarvoor te divers en het wordt er ook niet overzichtelijker op. De bewonersorganisaties zijn zeker duurzame contacten voor het stadsdeel, en tegelijkertijd denk ik dat er nog andere samenwerkingsvormen mogelijk zijn.”Na 5 jaar stadsdeeldirecteur te zijn heeft zij het nog altijd erg naar de zin. “Werk en privé zijn in balans, de samenwerking tussen het stadsdeelkantoor en de diverse instanties is prima en ik ben blij dat ik daarin een verbindende rol kan spelen. Het werk levert mij extra energie op, het verrijkt en stimuleert mij om door te gaan. Ik ben nog lang niet klaar met het stadsdeel”, aldus Anita

******************************************************************