De Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL) heeft met grote verontrusting vernomen dat er extreem hoge concentratie PFOS in het water zit.

Geplaatst op 22-07-2023 14:56
Bron          


Extreem hoge concentraties PFOS gevonden in het Haagse industrieterrein Forepark
De Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL) heeft met grote verontrusting uit het nieuws van het landelijke TV-programma Pointer vernomen dat er extreem hoge concentratie PFOS in het water zit van een sloot die dwars op de sloot langs de Tiber ligt. Het Hoogheemraadschap Delfland wilde deze sloo tin 2020 baggeren, en heeft daarom metingen gedaan om de waterkwaliteit te controleren. Bij deze metingen zijn de extreem hoge waarden gevonden die 25-duizend keer hoger zijn dan de maximale waarde die door het RIVM als veilig wordt aangehouden. 

Voor de verontruste bewoners in de wijk Leidschenveen die vlak bij het water wonen aan de overzijde van de Tiber, roept dit zeer veel vragen op. De bewonersorganisatie heeft daarom vele vragen ontvangen die vooral betrekking hebben op de gezondheid van hun kinderen en huisdieren. In de bijlage zijn deze opgenomen. De geruststellende woorden van de directeur van het Hoogheemraadschap dat het water geen zwemwater is en dat vissen teruggegooid moeten worden is voor deze bewoners niet voldoende. Er zijn zorgen over de veiligheid van hun kinderen die op het water hebben gevaren, honden en katten die ervan hebben gedronken, maar ook over de verspreiding ervan naar het grondwater en daarmee vragen ze zich af of de appels/peren uit hun tuinen nog veilig zijn te eten. 

De gemeente Den Haag heeft in 2021 een onderzoek gepubliceerd over de bodemkwaliteit en PFAS-verbindingen in de gemeente. In dit onderzoek was het betreffende water schoon, de gemeente was blijkbaar niet op de hoogte van de gevonden vervuiling. Het vertrouwen van de burgers in het Hoogheemraadschap om transparant te zijn over ernstige vervuilingen is hierdoor nu ernstig geschaad. PFOS behoort tot de PFAS-familie en wordt onder andere toegepast in de schuimmaker voor het blussen van (olie) branden. PFOS is kankerverwekkend en de gevonden concentraties zijn extreem hoog. Voor de Bewonersorganisatie zijn er dan ook veel vragen over de vervuiler; was de vervuiling door een eenmalig incident of heeft dit structureel kunnen gebeuren? Ook is het onduidelijk of er door de gemeente vergunningen zijn verleend aan bedrijven of opleidingscentra voor gebruik van de stoffen.
Omdat de concentraties extreem hoog zijn is er ook onduidelijkheid over de verspreiding van de stof in de wijk; het water in het poldergebied wordt immers met gemalen afgevoerd en er is dus een stroming
in het water. Daarnaast is het ook onbekend of de extreme concentraties ertoe kunnen leiden dat er verspreiding in het grondwater is.
Onduidelijk is hoe het Hoogheemraadschap in 2020 de betreffende wateren heeft gebaggerd en wellicht daarmee een ongecontroleerde sanering heeft uitgevoerd. De bewoners en Bewonersorganisatie willen
dan ook graag op korte termijn van het Hoogheemraadschap en gemeente een plan horen hoe en wanneer het gebied wordt gesaneerd, immers deze gevaarlijke stof hoort niet thuis in het
oppervlaktewater bij een woonwijk. 

Niels Hunck (Voorzitter)
Stichting Bewonersorganisatie Leidschenveen.

BOL heeft inmiddels vragen aan bevoegd gezag gesteld :    Lees Hier 

 ===